Alfabetisering van volwassenen

Alfabetisering van volwassenen

Het is voor vrouwen een moeilijke stap om te leren lezen en schrijven, maar de voordelen zijn enorm: ze worden zelfstandiger, kunnen de administratie van eigen kleine bedrijfjes voeren en hun kinderen aanmoedigen. Uit de verschillende vrouwengroepen die op allerlei terreinen actief zijn volgt een gemotiveerde groep deze opleiding. Ook ongeletterde mannen nemen soms deel aan een cursus. Een alfabetiseringscursus duurt 3 jaar, gedurende 6 maanden per jaar. De cursisten krijgen 4 avonden per week 2 uur les. Ook bij deze alfabetiseringscursussen voor vrouwen wordt de methodiek van l’AMI ingezet. De begeleiders van de cursussen volgen hiervoor een aangepaste training.

Er zijn 13 dorpen waar een alfabetiseringscursus gegeven wordt, die begeleid wordt door ADI. In totaal zijn er elke jaar rond de 300 deelnemers. De cursussen in kleine groepen worden aangepast aan de praktische behoefte van de deelneemsters en hun specifieke situatie.

In 2019 zijn er vier speciale boekjes verschenen over onderwerpen, waar de vrouwengroepen mee te maken hebben. Dit boek, geschreven in de Dogontaal wordt gebruikt in de alfabetiseringsgroepen.

Lees meer!