Doneren Webshop

Partners Pays-Dogon

Met bijna 25 jaar ervaring en een breed professioneel team in Nederland werken wij aan kennisdeling en partnerschap.

Nog steeds in nauwe samenwerking met onze partnerorganisatie (ADI) in Mali. Initiatieven die door hen worden aangedragen ondersteunen wij vanuit Nederland.

We lossen niet op, maar trainen. Géven niet, maar ontwikkelen. Geen pomp zonder eigenaar, geen school zonder onderwijssysteem. Lokaal leiderschap, dáár gaat het om.

Een geïntegreerde aanpak van alle werkvelden om lokaal ondernemerschap en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Van uienproductie door vrouwen, tot steenproductie door de bouwers en installatie van pompen en zonne-energie, of boomkwekerijen om de verwoestijning te bestrijden.

Dat is duurzame ontwikkeling.

 

 Laatste nieuws


Jaarrapport 2021

In Mali heeft het team van Association Dogon Initiatives (ADI) zich weer een slag in de rondte gewerkt. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een goed opgeleid team en dat bleek in 2021 cruciaal om alle activiteiten zonder hapering voort te zetten. Zoals dit jaarverslag laat zien heeft ADI veel projecten onder haar hoede terwijl de lokale omstandigheden, ook in 2021, verre van eenvoudig waren. De hoeveelheid eigen initiatief, improvisatievermogen, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid, die zowel de inwoners van Pays Dogon als het team van ADI aan de dag leggen, is meer dan indrukwekkend. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die het afgelopen jaar een bijdrage leverde aan onze activiteiten in Pays Dogon. Uw ondersteuning is in Mali in concrete actie omgezet. We hopen dat dit Jaarverslag 2021 u inspireert om ons te blijven volgen en natuurlijk: we hopen dat u ook in 2022 weer met ons mee doet!

Jaarrapport PPD 2021


Onze partners