Partners Pays-Dogon

Met bijna 25 jaar ervaring en een breed professioneel team in Nederland werken wij aan kennisdeling en partnerschap.

Nog steeds in nauwe samenwerking met onze partnerorganisatie (ADI) in Mali. Initiatieven die door hen worden aangedragen ondersteunen wij vanuit Nederland.

We lossen niet op, maar trainen. Géven niet, maar ontwikkelen. Geen pomp zonder eigenaar, geen school zonder onderwijssysteem. Lokaal leiderschap, dáár gaat het om.

Een geïntegreerde aanpak van alle werkvelden om lokaal ondernemerschap en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Van uienproductie door vrouwen, tot steenproductie door de bouwers en installatie van pompen en zonne-energie, of boomkwekerijen om de verwoestijning te bestrijden.

Dat is duurzame ontwikkeling.

 

 Laatste nieuws


Jaarrapport 2022

Twee stappen vooruit en een achteruit
Zo dansen ze bij de Dogon. De gedachte hierachter is dat je natuurlijk vooruit wil en ook vooruit gaat, maar dat het daarnaast heel goed is om even stil te staan bij de volgende stap. Elk jaar maken wij een jaarverslag, terwijl we in het nieuwe jaar volop bezig zijn met nieuwe moves. Van onze partners in Mali leren wij dat juist ook even terugkijken helpt: wat is er gebeurd en hoe sluiten daar de volgende stappen die we samen met ADI zetten bij aan. In dit jaarverslag van 2022 lezen jullie dat het afgelopen jaar vol was van bijzondere momenten. Zelf bezochten we Mali twee keer, maar ook ADI was bij ons in Nederland op bezoek. In de jaarbijeenkomst in Spaarndam hield Saïdou Teme een prachtig betoog over onze samenwerking. Hij vertelde ook over de verbondenheid van ADI, het team en de vele dorpen waar zij altijd dichtbij zijn. Wij kijken naar een team in Mali dat steeds meer groeit, in aantallen mannen en vrouwen, maar vooral in het nemen van initiatieven en organiseren. ADI is steeds vaker gerespecteerde belangrijke partner in Mali voor andere ngo’s en de lokale en landelijke overheid. De kwalitatieve groei van het team is mede toe te schrijven aan Project DJAM en de daarmee samenhangende trainingen van en met lokale partners. DJAM is afgerond en de vele resultaten zullen in 2023 nog zichtbaarder zijn. Voor nu hoop ik dat ons jaarverslag 2022 u inspireert om onze partner te blijven, of bij ons aan te haken. Aan een ieder die al aan PPD heeft bijgedragen: veel dank! Wij dansen weer twee stappen vooruit.

2022_jaarverslag PPD_final_compressed


Onze partners