Over ons

De stichting Partners Pays-Dogon is ontstaan uit het samengaan van drie stichtingen in Nederland die al jarenlang werkten aan hetzelfde ideaal; bijdragen aan de regionale ontwikkeling in het land van de Dogon. De verschillende werkvelden van deze stichtingen vulden elkaar aan en versterkten de integrale aanpak van de projecten in het gebied.

Samenwerking is cruciaal in onze werkmethode en alle drie de stichtingen werkten met onze partnerorganisatie ADI (Association Dogon Initiative) in Mali waardoor het steeds meer voor de hand lag om ook in Nederland tot één organisatie te komen.

Slagvaardig en met samengebalde expertise werkt Partners Pays-Dogon nu samen met ADI aan de uitvoering van de programma’s voor scholenbouw, onderwijsvernieuwing, vrouwengroepen, cultuurbehoud, watervoorziening, landbouw, woestijnvergroening en boomaanplant.