Water

Schoon en veilig water is schaars in Pays Dogon. Bijna al het beschikbare water zit in de grond en putten, boorgaten en pompen zijn duur en kwetsbaar. Een goede watervoorziening is een watertoren met een pomp op zonne-energie. Met zo’n watertoren verbetert de leefbaarheid in een dorp aanzienlijk, maar de toren kost veel geld en vraagt goed onderhoud. ADI bouwt watertorens en installeert daarnaast goedkopere handpompen. Ook worden dammen gebouwd om regenwater vast te houden. ADI leidt jonge mannen en vrouwen op om de watervoorziening aan te leggen en te onderhouden.