Doneren Webshop

Groene woestijn

 

Het doel van het Groene Woestijn Initiatief is: bijdragen aan een bloeiende gemeenschap in Pays Dogon, door (re)generatie van een groen landschap, met het oog op het creëren van omstandigheden die duurzame landbouw en veehouderij mogelijk maken, door de natuurlijke vegetatie te herstellen, erosie en bodemdegradatie te voorkomen en de landbouwkundige omstandigheden te verbeteren. Herstel van het vegetatiedek leidt tot vergroting van de biodiversiteit en daarmee tot herstel van veerkracht in het ecosysteem. Verbeterde landbouw leidt productie van verkoopbare gewassen, verkoop leidt tot economische ruimte en het vermogen zelf te investeren in een duurzame landbouwproductie. Uiteindelijk gaat het erom de omstandigheden zo te maken, dat de bevolking kan blijven wonen in de streek waar ze van houden.

Wij ondersteunen met kennis en geld projecten die voortkomen uit verzoeken van de gemeenschappen: de lokale gemeenschap is ‘eigenaar’ van het project. Vooral de vrouwengroepen om door onderlinge samenwerking de zelfredzaamheid van vrouwen te versterken, een middenstand te laten ontstaan en van daaruit een economische en sociale ontwikkeling te stimuleren.

Onze Groene woestijn projecten

Met reeks samenhangende projecten wordt de oprukkende woestijn bestreden. Duinfixatie en bosaanleg door de lokale bevolking, en stimuleren van houtbesparende fornuizen zijn slechts enkele voorbeelden.

Naar de projecten