Boekjes voor de vrouwengroepen

Amplima Sagara is voor ADI de trainer van Les Mots Imprimés. Hij leidt elk jaar de begeleiders van de alfabetisatiegroepen op, in het Dogon.

Hij nam in overleg met Saidou Teme het initiatief om 4 voorlichtingsboekjes te schrijven waarin de thema’s van ADI duidelijk worden uitgelegd, in de taal van de Dogon. De boekjes ondersteunen de voorlichters van de vrouwengroepen en ze gebruiken deze als leesmateriaal voor de vrouwen die al een beetje kunnen lezen. Helder geschreven boekjes over Gezondheid,  Burgerschap, Land/tuinbouw en Organiseren/leiding geven. Dergelijk leesmateriaal bestaat nog niet in Mali.

Samengesteld en geïllustreerd door een Malinese redactie komen veel onderwerpen aan de orde. Wij kunnen de tekst helaas niet lezen in het Dogon, maar in de inhoudsopgave valt onder meer op: Het leren herkennen en voorkomen van ziektes, het belang van borstvoeding en gezond eten voor je kinderen, de rechten die je hebt als vrouw, leiderschap van vrouwen, wat je nodig hebt in een organisatie, hoe de gemeente en de overheid zijn georganiseerd, hoe met geld en krediet om te gaan, welke documenten daarbij horen, hoe je in een planning maakt. In het boekje over landbouw gaat het over goed omgaan met het milieu, bodemverbetering, het tegengaan van erosie, tuinen aanleggen, bomen planten, bijenteelt, vis kweken, bescherming van soorten planten en leren composteren.