Dogon Art Antropologie Architectuur

Het boek Dogon Art Antropologie Architectuur over de Dogon in Mali, geschreven door Prof. Joop van Stigt, (oprichter samen met zijn vrouw Gonny) bevat honderden door hem vanaf 1980 vastgelegde foto’s en beschrijvingen (in Nederlands en Frans) over de Cultuur in het Dogonland Mali Afrika. Het boek kan ook worden besteld via e.mail: post@partnerspaysdogon.nl of door overboeking van € 46,50 (incl. verzendkosten) op IBAN nr. NL27INGB0004538261 van Partners Pays-Dogon, met vermelding van uw naam en adres, waarna het boek U per post zal worden toegezonden. De opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan de Stichting.