Yendouma

Het dorpje Yendouma is een voorbeeld van een dorp dat geheel in de rotswand is opgenomen. Door deze beschermde ligging zijn bouwsels uit een lang verleden bewaard gebleven en nog intensief bewoond.

Er is herhaaldelijk aan Joop gevraagd of er in Yendouma een ‘centre santé’ kon worden gerealiseerd. In het begin heeft hij dit steeds afgewimpeld. In 2003 is hij echter toch overstag gegaan en is begonnen met de bouw. Een sanitair centrum is in Mali een landelijk vastgestelde voorziening. Een inspecteur van de ‘Geneeskundige Dienst’ bepaald de prioriteit en de plaats. Door de ligging op het grensvlak van regio Sangha en Diankabou liep de organisatie van gezondheidszorg in het begin moeizaam en was het gebouw begin 2004 nog steeds niet in gebruik.

Het gebouw fungeert als een soort van EHBO-wijkpost met opvang voor een verpleegkundige en een rondreizende arts. Deze arts komt eens of tweemaal per week langs om een spreekuur te houden. In het gebouw is een behandelruimte aanwezig en enkele kamers met bedden. Deze ruimtes zijn langs drie kanten van een centraal binnenhofje gesitueerd en voorzien van een veranda die schaduw biedt aan de wachtende patiënten. Het ziekenhuis BovenIJ uit Amsterdam heeft 8 bedden aan dit ziekenhuisje geschonken. Naast het ziekenhuis is in 2008 nog een nieuwe waterput gegraven.