Koundou Ginna

Deels vanuit Stichting Dogon Onderwijs is het Dogon Vrouwen Initiatief ontstaan onder de bezielende leiding van Joop’s dochter Jacqti de Leeuw. Deze stichting heeft als doel de vrouwen van de Dogon te stimuleren in hun ontwikkeling en ze te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun plannen, ondermeer door het bieden van begeleiding, fondsen voor micro krediet en leiderschapstraining.

In onder andere Koundou is een dergelijke organisatie van vrouwen uit het dorp op deze wijze tot stand gekomen. Na succesvolle initiatieven, zoals het maken van kleding, aanleggen van groentetuintjes, opvang van weeskindjes, bereiden van eten voor leerlingen en het maken van zeep is er in Koundou Ginna nu een groot project van de grond gekomen. Uit de samenwerking van 8 dorpen is er plaats, geld en kennis bijeengebracht om een vrouwenkliniek te realiseren. In deze kliniek kunnen de vrouwen van de Dogon onder goede hygiënische omstandigheden begeleiding ontvangen bij zwangerschap, bevalling en prenatale zorg.

De dorpsgemeenschap doneerde de grond en 20% van de bouwkosten en het Dogon Vrouwen Initiatief zorgde voor de verdere financiering, ADI verzorgde de realisatie. De aanvang en realisatie van de bouw geschiedde in 2010. Het gebouw is volledig opgetrokken met de geperste leemstenen van de in Sevaré werkzame mobiele persmachine. De kliniek bestaat uit twee vertrekken voor onderzoek, een behandelkamer en een wachtruimte. Naast de kliniek zal ook een ommuurde drinkwater voorziening gerealiseerd worden tezamen met een vrijstaande latrine met doucheruimte.