Technisch onderwijs

Kennis in praktijk brengen
In 2019 studeerde de eerste lichting metselaars en elektriciens af bij het Lycée Proefssionelle de Sangha. Een deel van de leerlingen stroomde daarna door als stagiaire bij de bouwprojecten van Partners Pays-Dogon en Association Dogon Initiatives. Tijdens deze stageperiode wordt kennis in praktijk gebracht en leren de jongeren wat het betekent om op een professionele bouwplaats te werken. Ervaring die zij kunnen gebruiken op hun CV.

Landbouwonderwijs
Van meet af was het doel om de LPS uit te breiden met opleidingen in praktische landbouw- en water/irrigatietechniek. Met dank aan Project DJAM, gefinancierd door Nuffic / het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is in 2020 gestart met een uitbreiding van de school en zullen de twee nieuwe opleidingen naar verwachting in 2022 van start gaan.

Praktijk en Ondernemerschap
Technisch praktijkonderwijs is in Mali geen gemeengoed.  Nog altijd is het onderwijs – naar Frans voorbeeld –zeer theoretisch ingericht en ligt in vrijwel alle lesprogramma’s de nadruk op theorie boven praktijk. Ook een vak als ondernemerschap is geen gangbaar onderwerp in de lesprogramma’s terwijl juist daar een belangrijke meerwaarde ligt voor de toekomst: jonge mensen de handvatten geven waarmee zij zelfstandig, als metselaar, boer, tuinder of elektricien, in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Vanuit de onderwijsgroep van PPD worden directie en docenten van de LPS al langere tijd begeleid en getraind om meer interactief en praktijkgericht les te geven en aandacht te besteden aan het vak ‘ondernemerschap’. Hoe doe je marktonderzoek, waar liggen kansen als ondernemer, hoe organiseer je een onderneming en wat komt daar allemaal bij kijken? Lessen die de leerlingen van de LPS straks nog meer kans bieden op de arbeidsmarkt.