Schooltuinen

Met hulp van een aantal fondsen is begonnen met het opzetten van schooltuinen bij een aantal basisscholen, verspreid over Pays Dogon. Het werk aan de schooltuinen sluit aan op het vernieuwende onderwijs dat in de scholen wordt gegeven, waarvoor de training voor PPD wordt ondersteund. Spelenderwijs wordt het verbouwen van diverse groenten en fruit onderdeel van het onderwijs. Het gaat om het plezier van het zaaien, zien groeien van de planten, de schoonheid ervan en dat je iets doet dat resultaat oplevert. Tekenen en schrijven horen bij documenteren hoe planten groeien, wat je doet om het beste resultaat te krijgen. Daardoor dragen de schooltuinen ook bij aan taalonderwijs.

De schooltuinen staan niet op zichzelf, zij zijn onderdeel van een reeks van dorpstuinen, kwekerijen, vrouwentuinen (market gardens), die aansluiten op de traditionele landbouw. Ze zijn zo een klein, maar onmisbaar schakeltje in de totstandkoming van de Groene Woestijn: wat de kinderen leren over planten, kweken, onderhouden, oogsten, composteren, water, komt te pas als het gaat om het creëren van een groene en gezonde leefomgeving in hun eigen Pays Dogon.

Er zijn inmiddels zeven schooltuinen gerealiseerd. Eind 2021 is de aanleg van een 8e schooltuin gestart, de Thomastuin.