Onderwijsvernieuwing L’AMI

Eigen ervaringen staan centraal bij de manier van werken op de scholen en centra voor alfabetisering die l’AMI gebruiken om taal te leren. De taal kan de eigen Dogon taal zijn, maar vervolgens ook het Frans de nationale taal van Mali, die kinderen op de basisschool moeten leren. Kinderen ervaren allerlei moeilijkheden als ze op school komen evenals volwassenen die willen leren lezen en schrijven. De grootste blokkade is dat ze vanuit hun moedertaal opeens Frans moeten spreken. Omdat de kinderen (en volwassenen) bij l’AMI vertellen, tekenen en schrijven over eigen ervaringen is er een grote betrokkenheid. Durven praten over wat je raakt, vragen stellen aan elkaar, er vervolgens over te tekenen en je eigen woorden erbij leren, verhoogt de interesse in en betrokkenheid bij het lees- en schrijfproces.

De leraar helpt door het stellen van goede vragen om gedachten te verwoorden en op te schrijven. Van leraren vraagt dit een andere manier van lesgeven. Niet langer alleen frontaal les geven, de opstelling in de klas is veranderd in een U, zodat kinderen elkaar kunnen zien en spreken.  Leraren volgen hiervoor trainingen en krijgen coaching van onderwijsbegeleiders van de Malinese overheid, die deze methode toejuicht. De scholing richt zich op een beter pedagogisch klimaat, interactieve methodiek en vaardigheden.

De leefwereld van kinderen en jongeren is het startpunt van de verschillende vak-en vormingsgebieden die vanuit het nationaal curriculum verplicht zijn. Het ministerie van onderwijs erkent de noodzaak van betekenisvol onderwijs. Het maakt immers dat er meer betrokkenheid is bij kinderen en leerkrachten en er beter geleerd wordt. Maar toch sluiten de leerboekjes niet echt aan bij de belevingswereld van de kinderen. Werken met l’AMI zorgt ervoor dat eigen ervaringen van kinderen echt gebruikt worden om te leren. Deze onderwijsbenadering is opgenomen als een van de landelijke onderwijsinnovaties. Partners Pays Dogon ondersteunt met expertise, opleiding, implementatie en borging, voorlopig (vanwege Covid-19 en de veiligheid in de regio) met digitale middelen vanuit Nederland.

Kijk hier naar een lesfragment van L’AMI.