Groene Woestijn: veel nieuwe bomen en tuinen

De situatie in Mali heeft ook voor het Groene Woestijn programma een aantal gevolgen: niet alle akkers worden bewerkt (onveilig), de prijzen van aan te voeren materialen zijn gestegen (transportrisico’s) en de trainers worden niet naar de dorpen gebracht, maar trainen ADI’ers, die wel kunnen en durven reizen. Toch gaat een hoop werk ook gewoon door.
Sinds onze laatste nieuwsbrief (december 2022) zijn 20 ha duinen vastgelegd, vonden trainingen plaats in schanskorftechnieken (dammen, verzwaard met stenen) in Neni, Ibi en Koundou, en zijn een boszone (5 ha) en een graszone (2 ha) aangelegd. Van vier bestaande boszones vernieuwde ADI de omheiningen. Ook kweekte ADI 700 boompjes op, met 700 boombeschermers, en zijn vier fruittuinen van elk 25m2 aangelegd, plus een baobabkwekerij van dezelfde maat. Er zijn zes markttuinen aangelegd, waarvan vier met een waterput, en vier schooltuinen. De smid maakte 400 houtbesparende fornuizen.