Groene Woestijn Expertmeeting Amsterdam

In 2021 richtte erosie grote verwoestingen aan in een door ADI geplante boszone. Reden voor ADI en PPD om een Call for Action uit te brengen: een boekje en korte film over de noodzaak om problemen rond bodemerosie, klimaataanpassing en voedselzekerheid, met meer macht aan te pakken dan ADI en PPD alleen kunnen opbrengen.

Een van de doelen was toegang krijgen tot universiteiten, kennisinstituten, uitvoeringsorganisaties, fondsen en best practices, die ons kunnen helpen om een schaalsprong te maken in onze Groene Woestijn aanpak. Op 12 maart van dit jaar was er in Bamako een eerste expert meeting. Achtentwintig deelnemers van negentien Malinese organisaties en universiteiten vonden elkaar in een gesprek over mogelijke oplossingen: de opmaat voor een actieplan voor Pays Dogon.

Op 16 juni jl. volgde een tweede expertmeeting in Zunderdorp, bij Amsterdam. Dit maal waren er zesentwintig deelnemers van zeventien Nederlandse universiteiten en organisaties aanwezig om de mogelijkheden voor de Regreening van Pays Dogon te bespreken.

Met beide expertmeetings hebben ADI en PPD een schat aan nieuwe contacten en expertise aangeboord. Op dit moment werken we de resultaten van beide meetings verder uit. We staan nog aan het begin, maar een actieplan gaat er komen!

Boekje Green Desert, Call for Action

Video Green Desert, Call for Action