Expertmeeting Green Desert Call for Action

Op zaterdag 12 maart organiseerde ADI een expertmeeting in Bamako naar aanleiding van de publicatie van onze ‘Green Desert, Call for Action’. Een publicatie die startpunt vormt voor een zoektocht naar kennis, kunde en samenwerkingspartners benodigd om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van klimaatverandering in Pays Dogon.

Op uitnodiging van ADI namen op 12 maart zo’n dertig wetenschappers, milieuactivisten, NGO’s en overheidsinstanties deel aan een brainstorm over dit onderwerp met als centrale vraag: Wat zijn mogelijke oplossingen voor de toekomst? De video behorend bij de Call for Action maakte diepe indruk op de deelnemers. ‘Shockerend om te zien’, aldus sommigen, evenals: ‘Wij hadden geen idee dat dit in Pays Dogon gebeurd’.

In de video is te zien hoe door heftige regenval enorme erosiegeulen ontstaan die nabijgelegen landbouwgronden met een dikke laag zand bedekken. Het is slechts een van de vele uitdagingen voor de inwoners van Pays Dogon. Bodemerosie, gebrek aan vruchtbare grond voor zowel landbouw als veeteelt, veranderingen in regenval, bevolkingsgroei, onveiligheid; het is een lange en complexe lijst oorzaken die zorgen dat de voedselzekerheid in Pays Dogon onder zware druk staat.

De bijeenkomst in Bamako was een eerste stap om ook in Mali zelf aandacht te vragen deze situatie. Tijdens de bijeenkomst werden tal van ideeën en suggesties verzameld. Bijvoorbeeld over natuurvriendelijke methoden om landbouwproductie te vergroten, technische ingrepen om erosie tegen te gaan en manieren om de lokale gemeenschap actief te betrekken bij de zoektocht naar oplossingen. Evenzo belangrijk was het uiteindelijke aanbod van alle aanwezigen om ADI ook in de toekomst te ondersteunen bij deze zoektocht. Dat ADI in Pays Dogon actief samenwerkt met de lokale bevolking werd door alle aanwezigen als groot pluspunt gezien: ‘De problemen zijn grootschalig en mondiaal maar als er actie nodig is dan kan dat alleen in nauwe samenwerking met de bewoners zelf’.

Middels de Green Desert Call for Action vragen wij ook in Nederland aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering in Pays Dogon. Mensen en organisaties die met ons mee willen denken en doen nodigen wij van harte uit om te reageren via post@partnerspaysdogon.nl.

Boekje Green Desert, Call for Action

Video Green Desert, Call for Action