Internationale Vrouwendag

In 2023 namen 75 vrouwengroepen deel aan het microkredietprogramma van ADI. Eind vorig jaar stond er in totaal ruim 195.000 euro aan krediet uit. De vrouwen gebruiken de leningen – tegen een rente van 5% per half jaar – voor diverse activiteiten: zaaigoed voor de tuin, beignets  verkopen op de markt, een investering in kippen of kleinvee, of de verkoop van zelfgemaakte kleding. Met dank aan het Nuffic Orange Knowledge Programme gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we de afgelopen jaren niet alleen geïnvesteerd in deze kredieten maar ook in het empowerment en de training van vrouwengroepen en vrouwelijke ondernemers. Vrouwen vormen de spil van de gemeenschap in Pays Dogon. Met gemiddeld 6 tot 8 kinderen dragen zij vaak de volledige zorg voor het eigen gezin en de bredere familie. Een investering in deze vrouwen betaalt zich daarom breed uit. Op Internationale Vrouwendag vierden we samen met onze partners in Project DJAM the seeds of succes en de female power van de vrouwen in Pays Dogon: zie artikel Nuffic From seeds to success: women’s empowerment in Mali | Nuffic

En de vrouwen zelf? Die sloten de feestdag af met een voetbalwedstrijd tussen twee vrouwenelftallen waarin ook medewerksters van ADI meespeelden.