Eindejaarsactie 2023

Bouw jij met ons die nieuwe watertoren in Tendji Neni?

Wij bouwden de afgelopen jaren watertorens in tien dorpen in Pays Dogon.
Daarmee verbeterde het leven van 15.000 mensen enorm!

Waarom bouwen we watertorens?
Water is schaars in Pays Dogon. Bijna al het beschikbare water zit ver in de grond, en putten en pompen zijn duur. Met een watertoren met een pomp op zonne-energie kunnen bewoners het water makkelijker naar boven halen.

Met veilig water wordt alles beter
Elke toren zorgt voor veilig drinkwater. Water halen (meestal door vrouwen en kinderen) wordt veel eenvoudiger. Bij elke watertoren leggen we ook een waterbassin aan. Vrouwen gebruiken het water uit het bassin voor hun groentetuinen, met als resultaat meer groente in een gezonder gezinsdieet. En: met schoon water verbetert de hygiëne.

Een nieuwe toren voor Tendji Neni
Een watertoren kost 30.000 euro. Komend jaar willen we graag nog een watertoren bouwen en wel in het dorp Tendji Neni, op de vlakte, waar nog minder water is dan elders in Pays Dogon. Klimaatverandering heeft voor de inwoners van dit dorp grote gevolgen gehad: vier van de vijf putten in Tendji Neni zijn in 2022 door een grote overstroming ingestort. De nood is dus heel groot.

Help je mee?
Help jij ons met de bouw van deze nieuwe toren? We zijn blij met elke euro!

Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 27 INGB 0004 5382 61 t.n.v. Partners Pays-Dogon o.v.v. Watertoren Tendji Neni. Of doneer met Ideal via deze link. Je maakt daar de bewoners van Tendji Neni heel blij mee.

Bij deze hartelijk dank aan iedereen die ons werk in Pays Dogon mede mogelijk maakt. Dank voor jullie ondersteuning. We wensen jullie goede feestdagen en een mooi en gezond 2024.