Partners Pays-Dogon zoekt Penningmeester

Wil je een concrete bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling in Afrika? Kom dan ons
bestuur versterken! De stichting Partners Pays-Dogon (PPD) werkt in Mali, West-Afrika, samen met
de lokale NGO Association Dogon Initiative (ADI) aan programma’s voor onderwijs,
watervoorziening, cultuurbehoud, vergroening van de woestijn, landbouw, vrouwelijk leiderschap en
gezondheidszorg. Met ruim 25 jaar ervaring en een breed professioneel team vrijwilligers in
Nederland werken wij aan kennisdeling en financieren wij projecten die door het team van ADI
worden uitgevoerd. We staan voor een geïntegreerde aanpak waarbij lokaal leiderschap en
ondernemerschap centraal staan. Van uienproductie door vrouwen tot de installatie van
watertorens op zonne-energie en boomkwekerijen om de verwoestijning te bestrijden. ADI initieert
en organiseert de verschillende projecten in direct overleg met de bevolking en voert ze samen met
hen uit. Ter opvolging van onze huidige penningmeester zijn wij op zoek naar een:

Penningmeester / Treasurer
een vrijwilligersfunctie voor 2-4 uur per week

De penningmeester van PPD voert beheer over een budget van rond de 500.000 Euro per jaar en
heeft een belangrijke rol in de capaciteitsversterking van onze partnerorganisatie ADI waarbij het
onze ambitie is om stap voor stap meer (financiële) taken en verantwoordelijkheden in Mali zelf te
beleggen.

Wat houdt de functie in?

Als penningmeester/treasurer ben je onderdeel van het bestuur van Stichting PPD (bestaande uit vijf
bestuursleden). Het bestuur van de stichting komt 1x per twee weken op maandagavond bijeen
(online of op vergaderlocatie in Amsterdam). De penningmeester draagt binnen het bestuur van PPD
verantwoordelijkheid voor:

 • Het opstellen van de meerjarenbegroting (3 jaar) en jaarbegroting in samenwerking met de
  treasurer van ADI
 • Het opstellen van kwartaalrapportages, jaarrekening, financieel jaarverslag en begeleiding
  van accountantscontrole van PPD
 • Het ondersteunen van onze partnerorganisatie ADI bij het opstellen van
  (project)begrotingen en financiële verslaglegging
 • Het ondersteunen van fondswervende activiteiten in Nederland en Mali
 • Het uitvoeren van betalingen en het bijhouden van de boekhouding van PPD (geautomatiseerd in Moneybird)
 • Het toezicht houden op de inhoud en voortgang van het werkplan en het in balans houden
  van inkomsten (fondswerving en particuliere donaties) en uitgaven (afdrachten aan ADI)
 • Het beantwoorden van financiële vragen van vrijwilligers, donateurs en fondsen

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die:

 • Beschikt over de nodige kennis en ervaring op het gebied van financieel management of
  accounting
 • Passie of interesse heeft in het bijdragen aan duurzame ontwikkeling in Pays Dogon, Mali
 • Zowel zelfstandig als in teamverband met collega’s in Nederland en Mali kan samenwerken
 • De insteek heeft om zich voor langere tijd (bestuurstermijn 4 jaar, 2-4 uur per week) aan de
  stichting te verbinden
 • Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels (kennis van de
  Franse taal is een pre)

Wat hebben we te bieden?
Je wordt onderdeel van een team gedreven vrijwilligers dat met veel enthousiasme en kennis van
zaken een concreet verschil wil maken in Mali. Het werk van onze partnerorganisatie ADI groeit nog
ieder jaar en dat maakt dat je je financiële kennis heel direct in kan zetten om juist ook ADI te helpen
bij de professionalisering van werkzaamheden en financiële verslaglegging. De samenwerking met
vrijwilligers en fondsen in Nederland biedt de kans om je netwerk uit te breiden en ervaring op te
doen in concrete ontwikkelingssamenwerking. Als je wilt dan zijn er mogelijkheden om incidenteel
deel te nemen aan werkoverleg in Bamako, de hoofdstad van Mali (reizen naar het werkgebied van
ADI is helaas op dit moment niet mogelijk). Daarnaast bieden wij een onkostenvergoeding en
benodigde aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden.

Interesse?
We kijken uit naar je reactie! Voor meer informatie en/of reactie op deze vacature kun je contact
opnemen met Jurriaan van Stigt, voorzitter Stichting Partners Pays-Dogon, via tel. 06-26378442
of e-mail jurriaanvanstigt@partnerspaysdogon.nl. Meer informatie over ons werk vind je op:
www.partnerspaysdogon.nl of op Facebook: @associationdogoninitiative.