Werkoverleg in Bamako

Na twee jaar online samenwerken was er in de week van 10-17 maart eindelijk weer een live ontmoeting van ADI en PPD in Bamako. Reizen naar Pays Dogon behoort, vanwege voortdurende reisbeperkingen, nog steeds niet tot de mogelijkheden maar wat een feest om elkaar na lange tijd in Bamako te begroeten. Het gaat goed met het team van ADI. Er zijn de afgelopen twee jaar bergen werk verzet. Naast alle reguliere werkzaamheden waren er veel extra activiteiten in het kader van Projet DJAM, een samenwerkingsverband gefinancierd door Nuffic.

Tijdens een ontmoeting met alle DJAM projectpartners, op 13 maart, werd de tussentijdse balans opgemaakt van Projet DJAM. Het Lycee Professionnel in Sangha (LPS) is uitgebreid met faciliteiten voor landbouwonderwijs, er ligt een nieuwe curriculum voor landbouw en hydraulique op tafel en docenten van de LPS zijn getraind door kenniscentrum CINOP. Het enige dat nu nog rest is de aanstelling van extra docenten en de start van beide nieuwe opleidingen. Het team van ADI is getraind door Delta C  en doorloopt op dit moment een train-de-trainers programma. Teamleden van ADI worden getraind in landbouwtechnieken en geven deze kennis direct weer door aan de vrouwengroepen verbonden aan ADI. ‘De training in kippenhouderij was een groot succes’ , aldus Sosselem. ‘Verschillende vrouwen zijn meteen tot actie over gegaan. Ze hebben geleerd hoe zij een goed kippenhok moeten bouwen, over kippenvoer, benodigde medicijnen en verzorging en zijn nu zelf van start gegaan met een paar kippen. Nooit gedacht dat ik het kon maar ik heb nu ook geleerd om kippen een injectie te geven’.

Ook onze projectpartners Viewpoint Productions, Yamarou Photo en de Maastricht School of Management (MSM) waren deze week aanwezig in Bamako. Viewpoint en Yamarou vervolgden hun trainingsessies ter voorbereiding van een nieuwe reis naar Pays Dogon. De filmploeg van Yamarou gaat het team van ADI komende weken volgen bij de uitvoering het train-de-trainers programma in land- en tuinbouwtechnieken. MSM voert ondertussen, samen met lokale partners zoals Delta C en de Universiteit van Bamako, verschillende onderzoeken uit in Pays Dogon. Het gaat hierbij onder andere om een economische analyse, een analyse van lokaal conflict en een onderzoek ten behoeve van het microkredietprogramma van ADI.

Het is duidelijk dat het team van ADI een grote ontwikkeling doormaakt op dit moment. Het lokale netwerk is verstevigd en er is veel nieuwe kennis en kunde opgedaan. ‘We dachten altijd: wij zijn maar een kleine organisatie maar merken nu dat onze werkwijze – met en voor de bevolking  – zijn vruchten afwerpt. Er is veel interesse in ons werk en we kunnen ook in Mali zelf nog meer doen om medestanders te vinden’, aldus directeur Saidou Teme. Een mooie ontwikkeling en een fraaie conclusie van een week werkoverleg in Bamako. Een week die wij hopelijk, eind van dit jaar, nogmaals kunnen herhalen en dan natuurlijk liefst op locatie in Pays Dogon.