Bouw Epicentrum Wadouba begonnen

Met dank aan de Contribute Foundation is in Wadouba begonnen met de bouw van een nieuw epicentrum.  Zeven afgestudeerde leerlingen van het Lycée Professionnel in Sangha lopen stage op de bouwplaats en zijn nu druk bezig met de productie van stenen. Hierbij maken zij gebruik van een handpers ontwikkeld door studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Vanuit epicentrum Wadouba begeleidt ADI zestien vrouwengroepen (1673 vrouwen). Uitgaande van een gemiddelde gezinsgrootte van acht personen bereikt het centrum op deze manier meer dan 13.000 inwoners. Hamidou Guindo is onze coördinator in Wadouba. Hamidou heeft rechten gestudeerd en werkt al vijf jaar voor ADI. Al die tijd had hij naar eigen zeggen een ‘bureau portable’, een draagbaar kantoor, verwijzend naar zijn rugzak. Dat er nu een multifunctioneel werk- en ontmoetingscentrum wordt gebouwd is voor Hamidou dan ook een droom die uitkomt. Het centrum stelt ADI in staat om de aangesloten vrouwengroepen nog beter te faciliteren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het nieuw te bouwen epicentrum zal bestaan uit een les- annex ontmoetingsruimte, een kantoor voor ADI, algemene opslagruimte en tevens twee opslagruimtes voor uien. Bij het centrum wordt een tuin voor vrouwen aangelegd en ook wordt de watervoorziening verbeterd door reparatie van een nabijgelegen waterdam.

Het dagelijks werk van Hamidou bestaat uit het organiseren van bijeenkomsten voor vrouwengroepen, het bezoeken van vrouwengroepen die een partnerschap met ADI willen afsluiten, het coördineren van alle praktische (trainings)programma’s en de uitvoering van het microkredietprogramma. In het kader van laatstgenoemde programma worden alle groepen twee keer per jaar bezocht voor de terugbetaling van uitstaande leningen en het vastleggen van nieuwe leningen. Daarnaast organiseert het epicentrum een jaarlijkse leiderschapstraining voor alle groepen, alfabetiseringscursussen voor vrouwen en praktijktrainingen op het terrein van kleermakerij, zeepmakerij, preventieve gezondheid, gezinsplanning en landbouw. In praktische hulpverlening voorziet het centrum in de verkoop van WakaWaka zonnelampen (die tegen gereduceerd tarief worden verkocht); de verspreiding van muskietennetten en de bouw en plaatsing van hout besparende oventjes. Naast de doorlopende programma’s fungeert het epicentrum als vraagbaak voor alle betrokken groepen. De voorzitters van de vrouwengroepen krijgen hiervoor een mobiele telefoon ter beschikking en kunnen daarmee snel direct contact leggen met de coördinator.

Lees hier het projectboekje!