Dogon Vrouwen Power

Tijd voor ‘remboursement’. Het vierde kwartaal is de periode waarin een groot aantal vrouwengroepen hun leningen terugbetalen. Medewerkers van ADI maakten de afgelopen weken een tour langs veertig groepen om aldaar de financiële balans op te maken en gelijk ook een nieuwe leenperiode te starten.

De bezoeken worden tevens gebruikt voor de distributie van muskietennetten en WakaWaka lampen. Het épicentre Koundou organiseerde daarnaast ook een leiderschapstraining voor alle voorzitters en vice-voorzitters uit het omliggende werkgebied. Deze trainingen in leiderschap en ondernemerschap zullen de komende jaren een steeds prominentere rol gaan spelen binnen het vrouwenprogramma. Na een jarenlange en indrukwekkende groei – jaarlijks werden gemiddeld 10 nieuwe groepen toegevoegd  – verschuift de aandacht stap voor stap naar een verdere verdieping en kwalitatieve groei van het vrouwenprogramma.

Zo wordt dit jaar voor het eerst geëxperimenteerd met groepen die ‘verzelfstandigen’.  In overleg met de vrouwen wordt hiervoor een traject afgesproken waarbij zij het leningenprogramma steeds meer zelfstandig uitvoeren. Twee groepen – Amani en Tabda 1 – hebben deze stap inmiddels gezet. Een mijlpaal voor zowel de vrouwen zelf als voor ADI en PPD. De medewerkers van ADI zullen het proces nauwgezet monitoren om hieruit lessen te leren voor de toekomst. Wat hebben de vrouwen nodig om deze stap te zetten en hoe kunnen wij hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen? Training en capaciteitsopbouw zijn daarbij essentiële ingrediënten. De groepen moeten in staat zijn om voldoende eigen kapitaal op te bouwen, moeten goed georganiseerd zijn,  beschikken over voldoende administratieve kennis en bovenal beschikken over een flinke dosis ondernemerschap.

De integrale aanpak van ADI komt bij dit alles goed van pas. Het onderwijsprogramma helpt vrouwen met lezen, schrijven en rekenen. De Groene Woestijn biedt ondersteuning in de vorm van vrouwentuinen en die tuinen werken natuurlijk alleen maar als er water is. Meer praktische ondernemerstrainingen zijn de volgende wens op ons lijstje en hiermee gaan we komend jaar verder aan de slag. Tot die tijd vieren wij letterlijk oud en nieuw: twee bestaande vrouwengroepen worden zelfstandig en twee nieuwe groepen tekenen nog deze maand een samenwerking met ADI. Een mooie ontwikkeling met dank aan heel veel Dogon vrouwen power.

Het Anton Jurgens Fonds is een belangrijke samenwerkingspartner voor PPD in het algemeen en het vrouwenprogramma in het bijzonder. Zonder de driejarige ondersteuning  van AJF , over de periode 2016-2018, was de groei naar inmiddels een kleine 80 vrouwengroepen niet mogelijk geweest. Begin oktober hebben we de voortgang van het vrouwenprogramma met AJF besproken en gezamenlijk gekeken naar de toekomst. De huidige driejarige overeenkomst loopt dit jaar af en is op zich al een enorm dank-je-wel waard. Nog mooier is het dat AJF open staat voor een vervolg van de samenwerking. De komende maanden zal hiervoor een nieuwe aanvraag worden geformuleerd. Dit keer met meer focus op verdere capaciteitsopbouw en ondernemerschap. Op naar een mooi vervolg dus.