Het plan voor de vaccinatiegebouw in Sangha

vaccination building february 2016 (17)

Dankzij een gesprek met een plaatselijke arts begrepen we de noodzaak van een vaccinatiegebouwtje voor de bevolking van Sangha. Ondanks de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt wat betreft inentingen, hebben nog steeds veel kinderen geen toegang tot de basale medische zorg. Ondervoeding is ook de belangrijkste oorzaak van de kindersterfte In dit verband speelt preventie een essentiële rol in het op peil brengen van de volksgezondheid en met name die van de kinderen.

20160504_exterior

Het vaccinatiegebouw is niet alleen een plek om kinderen in te enten, maar ook een plek waar vrouwen in de praktijkvoorbeelden kunnen leren hoe ondervoeding te voorkomen door het aanleren van simpele gewoonten zoals uitsluitend borstvoeding geven, handen wassen met zeep, slapen onder muskietennetten en hoe je een ondervoed kind herkent. Er wordt een trainingsprogramma opgezet om voor deze aspecten in de gemeenschap de bewustwording te vergroten.

160504_Plan and elevation

Het gebouw wordt gesitueerd op het bestaande complex van het ziekenhuis in Sangha en in het  ontwerp worden een ruimte voor de vaccinatie gecombineerd met een kantoor en een beschaduwde plek ten behoeve van discussie en andere activiteiten voor de vrouwen.

20160504_Interior

Terwijl de vrouwen met hun kinderen op hun beurt wachten om gevaccineerd te worden kunnen ze hun tijd zinvol gebruiken om meer besef te krijgen van het belang van het gebruik van schoon water, hygiëne en voeding. Er wordt informatie verstrekt en video’s worden met een beamer geprojecteerd in de hoop de vrouwen gevoelig te maken voor dit soort problematiek in de regio.