Boek Joop van Stigt 1960-1985

JoopVanStigtBoek_3d

Op 20 september 2014 werd het eerste boek over het oeuvre van Joop van Stigt 1960-1985 gepresenteerd in het Nieuwe Instituut in Rotterdam waar de tentoonstelling over “het structuralisme” te zien was. Het boek is om te bestellen bij Partners Pays-Dogon (PPD) en een aantal gespecialiseerde architectuur boekhandels. Prijs €19.50 excl. verzend kosten.

Als u € 26.00 overmaakt op IBAN nr. NL27INGB0004538261 van Partners Pays-Dogon met uw adres en onder vermelding van ‘boek van Stigt’, sturen wij u graag een exemplaar op. Als u een factuur wenst is het ook mogelijk om per mail: post@partnerspaysdogon.nl een bestelling te plaatsen. De opbrengsten van het boek zullen weer worden ingezet voor onze projecten in Mali.

Het boek over het oeuvre van Joop van Stigt wordt uitgegeven onder de naam van de Stichting Dogon Onderwijs. De uitgave en productie van het boek is vanzelfsprekend niet door de stichting gefinancierd.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joop van Stigt, architect
Werken vanuit een flexibele structuur 1960-1985

Marinke Steenhuis

Architect Joop van Stigt (1934-2011) heeft een onconventioneel en oorspronkelijk oeuvre nagelaten, dat gekenmerkt wordt door drie fasen die elkaar onderling beïnvloedden en versterkten. In de eerste vijfentwintig jaar van zijn werk ontwierp hij gebouwen en woonbuurten, die zijn bijgezet als producten uit de architectuur-stroming van het structuralisme. Vanaf 1980 legde hij zich samen met zijn zoon André van Stigt toe op herbestemming en transformatie van bestaande gebouwen. Zijn grote specialisme op dit vlak leidde in 1987 tot zijn benoeming als hoogleraar Renovatie en Onderhouds-technieken aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afscheid in 1999 begon hij aan zijn derde loopbaan, in Mali, Afrika. Daar leidde Van Stigt metselaars op en bouwde scholen en een provinciehuis. In alle drie de fasen was hij vernieuwend en succesvol; de drie ‘carrières’ zijn niet als breuk op te vatten, waarin hij zichzelf steeds opnieuw uitvond, maar als de drie pijlers van zijn oeuvre die elkaar continu afwisselden en beïnvloedden.

In dit boek staat de eerste fase van zijn loopbaan centraal – zijn ontwikkeling tot architect en zijn oeuvre tot aan het begin van de jaren tachtig. Zijn constructieve bijdrage aan hét thema van de structuralisten, het ontwikkelen van een drie-dimensionaal modulair bouwsysteem, is als ontwerpmethodiek van grote betekenis. Met zijn oeuvre liet hij zien hoe zijn systeem telkens weer aanleiding gaf tot nieuwe configuraties, materiaalkeuze en schikking van ruimtes, maar in zijn proportionaliteit constant bleef. Het heeft in zijn vindingrijkheid en actualiteit nog niets van zijn kracht verloren en kan van waarde zijn voor de transformatieopgaven van vandaag.

Van Stigt’s missie was het geven van een antwoord op de oproep die Van Tijen in 1961 als volgt formuleerde: ‘Ik hoop en verwacht ook, dat het moderne bouwen nog eens zo vrij zal worden in zijn vormgeving, dat het elke menselijke behoefte in al zijn wendingen en overgangen zal kunnen volgen en dat het zijn starheden zal overwinnen, zoals het moderne meubel dat heeft gedaan.’

JoopVanStigtSpread50-51_01

JoopVanStigtSpread54-55_01

JoopVanStigtSpread58-59_01

JoopVanStigtSpread64-65_01

JoopVanStigtSpread80-81_01

JoopVanStigtSpread82-83_01

JoopVanStigtSpread88-89_01

JoopVanStigtSpread130-131_01

Tentoonstelling: Structuralisme

20-09-2014 tot 11-01-2015

Ruimte maken, ruimte laten

Onder de titel Structuralisme opent in het najaar 2014  in de grote zaal van Het Nieuwe Instituut een tentoonstelling over het Nederlandse Structuralisme, een stroming in de architectuur die eind jaren 50, begin jaren 60 afstand nam van de technocratische planning waarmee de naoorlogse wederopbouw van het land ter hand werd genomen. In plaats daarvan vroeg het ruimte voor de poëtische en emotionele kanten van de architectuur om zo tot een volwaardig menswaardige leefomgeving te komen.

De tentoonstelling is te zien van 20 september 2014 tot en met 11 januari 2015. Het is een dubbeltentoonstelling: een deel wordt samengesteld door architect Herman Hertzberger, het andere deel vormt het startpunt van een meerjarige wetenschappelijk onderzoek door het Jaap Bakema Study Centre onder leiding van Dirk van den Heuvel.