Samen met ADI

De drie aan Partners Pays-Dogon voorafgaande stichtingen, werken al jaren samen met onze partnerorganisatie, de lokale NGO Association Dogon Initiatives (ADI).

ADI initieert en organiseert de verschillende projecten in direct overleg met de bevolking en voert ze samen met hen uit. De integratie vindt plaats binnen de projecten: de programma’s voor scholenbouw, onderwijsvernieuwing, vrouwengroepen, cultuurbehoud, watervoorziening, landbouw, woestijnvergroening en boomaanplant zijn onderling verbonden en ondersteunen elkaar.

ADI schrijft: “Wij creëren geen ‘incidenten’ maar werken in meerjarige programma’s  waarin de plaatselijke bevolking zich altijd zelf verantwoordelijk voelt. Programma’s die ‘zelflerend’ zijn en waarbij onderhoud centraal staat.”

Onze betrokkenheid is gericht op de lange termijn. We ondersteunen langlopende programma’s en hebben geen exit strategie.

De volledige jaarverslag 2018 van ADI (Association Dogon Initiative) is hier te vinden.