Geschiedenis van SDO, DVI en SBD naar Partners Pays Dogon

Nederland heeft al een lange relatie met Mali, die startte toen architect-archeoloog Herman Haan in 1955 de Tellem Expeditie voor de NCRV de Nederlandse huiskamer inbracht. In zijn voetspoor volgde vele architecten en kunstenaars naar dit fascinerende gebied met haar rijke cultuur. Zo ook architect Joop van Stigt, die in 1972 zijn eerste reis maakte. Het werd het begin van een lange reeks van reizen; eerst om de cultuur op te snuiven maar al snel om mee te denken over de watervoorzieningen en het behoud van de cultuur.

De eerste waterputten en dammen werden in 1981 aangelegd. Al snel bleek er meer nodig te zijn om werkelijk een verschil te maken. En zo begon in 1995 -met het bouwen van de eerste school- de oprichting van SDO (Stichting Dogon Onderwijs) door Joop en Gonny van Stigt.

In 2007 werd DVI (Dogon Vrouwen Initiatief) opgericht door Jacqti de Leeuw. Zij richtte zich op empowerment van de vrouwen. Vrouwengroepen werken samen aan gezondheid, alfabetisering, landbouw en verhogen van hun inkomsten.

Ook de Stichting Bloemendaal-Dogon startte in 2007. Aagje Nicolaas, een goede vriendin van Joop, was onder de indruk geraakt van de mensen in Pays-Dogon en het bijzondere land. Samen met een enthousiast bestuur is er veel aan voorlichting gedaan  en geld gegeneerd voor projecten die onder leiding van  Joop van Stigt uitgevoerd werden in samenwerking met de lokale bevolking in Pays-Dogon: bouw van scholen, waterputten en restauratie van  waren de belangrijkste pijlers.

In 2011 zorgden SDO en DVI voor de oprichting van ADI (Association Dogon Initiative). Deze lokale Malinese organisatie zorgt dat nu alle programma’s worden uitgevoerd en inmiddels ook worden geïnitieerd. Zo bouwen we -in gelijkwaardig partnerschap- aan regionale ontwikkeling op de breedst mogelijke manier.