Beleidsplan

Vooruitkijkend naar de periode 2021-2023 zien we een absolute noodzaak om op alle terrein van ons werk een tandje bij te zetten. Zowel de organisatie als de werkzaamheden van ADI in Pays Dogon groeien nog steeds. Willen we ook de komende jaren het verschil blijven maken dan is er werk aan de winkel om de programma’s van ADI van bredere ondersteuning te voorzien. ADI ontvangt veel vragen en er is veel te doen om de inwoners van Pays Dogon van de impactvolle ondersteuning te voorzien. We hebben grote plannen en willen we die realiseren dan zijn er een aantal stappen te zetten.
Tot eind 2021 (met mogelijk enige uitloop in 2022) kunnen we rekenen op ondersteuning vanuit Nuffic voor Project DJAM. Het jaar 2021 willen we gebruiken voor een verdere analyse van en uitbreiding van financieringsbronnen. Zowel in Nederland als daarbuiten en zeker ook in Mali zelf. Met de samenwerking met Medicus Mundi Sur heeft ADI zelf voor het eerst een groot fonds binnengehaald. Het is ons doel om, door training en uitbreiding van netwerk in Mali, deze tak van fondswerving de komende jaren verder te laten groeien.
Maar ook in Nederland is werk te doen. Hoewel het werk van PPD vooral op vrijwilligers draait is het afgelopen jaar ook duidelijk geworden dat de inzet van enige betaalde beroepsuren onontbeerlijk is voor de toekomst. Het werk wordt simpelweg te omvangrijk en willen we nieuwe vrijwilligers, donateurs en fondsen aantrekken dan zal is enige beroepsmatige ondersteuning onontbeerlijk blijven. Door een beperkt aantal betaalde uren slim in te zetten en in 2021 ook in te zetten op het aantrekken van meer vrijwilligers blijven onze organisatiekosten beperkt.
Aan de uitgavenkant voorzien we een kleine groei in uitgaven aan eigen organisatie en voor alle programma’s een stapsgewijze groei. Uitzondering hierop is het Groene Woestijn- programma (inclusief landbouwactiviteiten) en de groei van het gezondheidsprogramma. Beide programma’s vragen nu meer dan ooit onze aandacht. Aan de inkomstenkant willen we onze basis in Nederland verbreden door de werving van nieuwe donateurs en bedrijfssponsoren. Dit naast de insteek om met de fondsen die ons nu al ondersteunen te komen tot meerjarige samenwerkingsovereenkomsten die ons in staat stellen onze werkzaamheden met meer zekerheid vooruit te plannen.