Partnerschap voor Voedselzekerheid: Project DJAM

De afgelopen jaren hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe de voedselvoorziening in Pays-Dogon onder druk is komen te staan. Het oprukken van de Sahara, de veranderingen in klimaat en regelval en de nog steeds groeiende bevolking leveren een negatieve optelsom op: Minder bruikbaar land en meer monden om te voeden. De groeiende onveiligheid in Pays-Dogon heeft de voedselvoorziening nog verder in de problemen gebracht, zelfs dusdanig dat ADI de afgelopen jaren meerdere malen tot de distributie van noodhulp, in de vorm van graan en rijst, moest overgaan.  Tegelijkertijd hebben we gezien hoe de projecten van ADI een positieve bijdrage leveren aan de lokale voedselproductie. Schooltuinen en vrouwentuinen zijn een succes, er wordt op diverse plaatsen gewerkt aan de verbetering van de watervoorziening en met het programma groene woestijn werken we aan herbebossing en de bescherming van landbouwgronden.

Middels het nieuwe project DJAM gaan wij de komende twee jaar een verdere impuls geven aan het versterken van de lokale voedselvoorziening in Pays-Dogon. Dankzij een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (via het Orange Knowledge Programme van Nuffic) werken wij de komende tijd samen met de Maastricht School of Management, kenniscentrum CINOP, Université Delta C en Viewpoint Producties, aan de realisatie van vier doelen:

  • Ontwikkeling en uitvoering van twee nieuwe lesprogramma’s voor landbouw en water aan het Lycee Professionel Sangha
  • Capaciteitsversterking van ADI door middel van trainingen op het terrein van management en organisatie
  • De ontwikkeling en uitvoering van een train-de-trainersprogramma in landbouw en irrigatie gericht op alle vrouwengroepen verbonden aan ADI
  • De opzet en uitvoering van een online platform waar partners en vooral ook de vrouwen zelf kennis en kunde met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren

In project DJAM komen een aantal lang gekoesterde wensen en plannen samen. Ten eerste krijgen wij ondersteuning van Nederlandse en Malinese experts om zowel het formele als informele onderwijs in landbouw, tuinbouw en water/irrigatie stevig op poten te zetten. Ten tweede krijgt de staf van ADI de kans om heel veel nieuwe kennis op te doen waarmee de organisatie in Mali verder wordt versterkt.  Daarnaast biedt het project ook praktische investeringsmogelijkheden zoals de uitbreiding van het Lycee Professionel Sangha, de bouw van een centrale trainingslocatie voor ADI en de aanleg van demonstratietuinen bij de vier epicentra van ADI. Tuinen die een centrale rol zullen spelen in het trainen van de vrouwengroepen maar ook mogelijkheden bieden om lokale boeren en groepen jongeren te trainen. Tot slot wordt in het hele project veel aandacht besteed aan kleinschalig ondernemerschap in de landbouw. Welke technieken zijn bruikbaar om de productie te verhogen, op welke manieren kunnen we waarde toevoegen aan landbouwproducten (door bijvoorbeeld het verbeteren van opslagmogelijkheden en de introductie van eenvoudige technieken om voedsel te verwerken) en wat zijn de mogelijkheden voor vrouwen om kleinschalige of collectieve onderneminkjes te starten in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld met behulp van ons reeds bestaande microkredietprogramma? Marleen van Duijnhoven is namens PPD de projectleider voor dit ambitieuze, meerjarige project en hiervoor zelfs voor twee dagen per week in dienst getreden van PPD.

Project DJAM is een nieuwe stap in het werk van ADI en PPD en heeft uiteindelijk maar één belangrijk doel voor ogen en dat is: voldoende eten voor iedereen. Ambitieus ja maar juist nu ook heel hard nodig.

Project kick-off film