Overzicht Initiatief Dogon Cultuur (IDC)

Het doel van het Initiatief Dogon Cultuur is de historische en culturele waarden van het erfgoed te beschermen door de plaatselijke gemeenschap er bij betrokken te maken. Het cultureel erfgoed weerspiegelt het leven, de geschiedenis en de identiteit van de Dogon, het verbindt hun verleden met het heden en de toekomst. Het behoud van de cultuur en alle vormen waarin die zich uit, bijvoorbeeld in de architectuur, is niet alleen belangrijk voor de plaatselijke gemeenschap en het voortbestaan van haar historische en culturele waarden, maar ook vanwege de uitzonderlijke universele waarden. Niet voor niets staat het Dogonland sinds 1989 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De doelstelling van het Initiative Dogon Culture is het versterken van de rol van het erfgoed in de plaatselijke ontwikkelingsprogramma’s, het vergroten van de cohesie van de gemeenschap en haar eigen identiteit. Door bewustwording en training is het mogelijk de bescherming van het erfgoed zeker te stellen en ook op langere termijn te waarborgen. Het vergroten van dit bewustzijn zal moeten beginnen bij de schoolkinderen, zodat zij het belang van het behouden van het erfgoed leren begrijpen. Jonge mensen kunnen ook worden geschoold in traditionele bouwtechnieken die nodig zijn voor het in stand houden en herstellen van leemarchitectuur. Dit kan ook een manier zijn om er voor te zorgen dat jongeren de dorpen niet verlaten vanwege het gebrek aan werk en toeristen, die tot voor kort een bron van inkomsten vormden.

 

Het restauratieprogramma behelst het herstel van een aantal specifieke gebouwen in de dorpen Nando, Neni, Yougo Dogourou, Yendouma Ato en de Toloy Cave bij Pegue. Deze dorpen maken deel uit van het UNESCO werelderfgoed en moeten bescherm worden vanwege hun Outstanding Universal Value (OUV) en hun positie binnen de plaatselijke gemeenschap. De unieke leemarchitectuur van deze dorpen toont de sporen van een diepgewortelde relatie van de bevolking met dit gebied en een harmonieuze integratie van de menselijke nederzettingen met het landschap. In feite heeft de architectuur zich aangepast om te profiteren van de fysieke beperkingen van de plek.

 

Het programma van het Initiatief Dogon Culture is tamelijk omvangrijk en vereist een goede organisatie om het werk op locatie te kunnen uitvoeren. Daarom is er een nieuw teamlid aangetrokken, Boureima Teme. Boureima Teme studeerde culturele antropologie en geschiedenis in Bamako en is een belezen en gemotiveerde jonge man die zich op dit moment bezighoudt met het bewustwordingsprogramma op de school van Sangha en onderzoek doet op de site, als onze plaatselijke expert.  Aan de ene kant is het doel van het lesprogramma op school om het bewustzijn van de kinderen te vergroten en hen te laten begrijpen wat hun geschiedenis is, het belang van het behoud van hun cultuur en het beschermen van de cultureel erfgoedplaatsen tegen vandalisme. Aan de andere kant is het doel van het onderzoek op de site om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de restauratie van de huizen in Yougo Dogourou, van de symbolen en tekens in de moskee van Nando, meer gedetailleerde informatie over de Toloy Cave, het dorp Neni en Yendouma Ato. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de kennis van de plaatselijke bevolking in stand blijft.

Land van cultuur, land van gastvrijheid, vrede en integratie. Stop al het vandalisme en behoud onze culturen en culturele erfgoed die de fundatie van onze geschiedenis is en laat ons trots zijn om eindelijk een duurzaam ontwikkelingsprogramma te promoten”. Dit is wat Boureima Teme verklaarde toen hij aan zijn opdracht begon. Het toont aan dat samenwerking essentieel is, met een solide organisatie met een oprecht partnerschap en de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking.