Toloy grot

 

De Toloy grot is een archeologische site, gesitueerd in een 50 meter brede vallei die begint bij Sangha en evenwijdig loopt aan de Bandiagara Cliff. In de steile wanden van het zandstenen plateau bevinden zich ondiepe grotten die zijn ontstaan door de infiltratie van water in het zandsteen. De belangrijkste van deze is de Toloy grot die 43 meter lang is en 13 meter breed. In de grot staan ongeveer 30 conische lemen bouwwerken en divers archeologisch materiaal. De bouwwerken werden gebruikt als graanschuren en hadden in latere tijden een functie als tombes.

Volgens de resultaten van een onderzoek dat in 1970 werd uitgevoerd door een Nederlands team, dateren de bouwwerken uit de periode tussen de vijfde eeuw voor Chr. en de tweede eeuw na Chr. Het is niet alleen het oudste culturele erfgoed uit de regio van Sangha, maar ook in het sub-Saharagebied van West-Afrika. Daarom vervult de Toloy grot een belangrijke historische en archeologische rol, als bewaarplaats van informatie en kennis over de mensheid.

 

De bouwtechnieken van deze cirkelvormige, conische lemen bouwwerken van Toloy zijn uniek. Sommige worden gekarakteriseerd  door spindelvormige lemen spiralen met vingerafdrukken, terwijl andere een brede cirkelvormige lemen spiraal vertonen.
De documentatie houdt rekening met de vorige onderzoeken, vanaf 1964 tot nu. Door het gebruik van historische foto’s als een belangrijke bron voor de bestudering en het documenteren van de Toloy grot, begrijpen we de bouwtechnieken en de schade aan de lemen conische bouwwerken beter. Het bestuderen van foto’s is ook behulpzaam bij het monitoren van de site en het assisteren bij de visuele reconstructie van het voormalig uiterlijk van de bouwwerken.