Tellem graanschuren in Yougo

Het dorp Yougo Dogourou ligt op de top van een dorre berg die los staat van de Bandiagara Cliff. Yougo Dogourou heeft een speciale status met betrekking tot de animistische rituelen van de Dogon. Het is het centrum van de maskerstraditie en het beginpunt van alle belangrijke feesten, zoals de Sigi iedere zestig jaar en de Dhama. Al de begrafenissen van de Hogons, de heilige mannen binnen de Dogon gemeenschao, worden in het dorp gehouden en ze worden begraven in de hoger gelegen grotten. Omdat de Dogon dat wat is achtergelaten door de Tellem als hun eigen erfgoed beschouwen, zijn Tellem bouwwerken en tombes geïncorporeerd  in het dorp. Gebouwd op een hoge rots, bestaan de Tellem graanschuren uit een groep van 30 lemen gebouwen die een van de culturele en spirituele symbolen van het dorp vertegenwoordigen.

In 2014 voerde ADI een eerste restauratie uit. Deze restauratie behelsde het repareren van de graanschuren, de reconstructie van compleet gesloopte delen waarbij de foto’s werden gebruikt van de jaren tachtig tot 2011 uit het archief van professor Joop van Stigt (oprichter van de Stichting Dogon Onderwijs), en het aanbrengen van een toplaag leempleister.

Het gehele werk werd uitgevoerd met behulp van oude technieken, gebruik makend van traditioneel handgemaakte stenen die op elkaar werden gestapeld met leemmortel. De banco die is gebruikt voor de restauratie is dezelfde als die de Tellem gebruikte, omdat de Hogon van Dogourou de plek aanwees waar die was te vinden. Door de bouwwerken heen zijn op strategische plaatsen houten stokken aangebracht die helpen het bouwwerk te dragen en stabiliseren. De buitenwanden zijn bedekt met een toplaag leempleister met een speciale mix van banco and afgekeurde stenen.

Het was een project van de gemeenschap: gedurende 105 dagen werkten er mannen op de locatie, terwijl de vrouwen en kinderen verantwoordelijk waren voor het transport van water, banco en stenen. Ondanks de extreem zware omstandigheden, deed iedereen zijn uiterste best bij te dragen aan het uiteindelijk succes. Het restauratieplan garandeerde een vorm van participatie, waarbij de plaatselijke bevolking was betrokken, om zo hun eendracht te vergroten en de eigen identiteit te versterken. De overdracht van traditionele kennis van de oudere naar de jongere generatie kan succesvol worden uitgevoerd in het kader van een restauratieproject dat dienst doet als een mogelijkheid om te oefenen.
De Mission Culturele van Bandiagara bezocht de site om de voortgang van het werk te bekijken en te controleren of het werd uitgevoerd volgens de kwaliteitseisen van de UNESCO. Het monitoren van de staat waarin de restauratie zich bevindt en het voorzien in regelmatig onderhoud als voorzorgsmaatregel ter voorkomen van schade, is steeds onderdeel van het managementplan van de gehele restauratie.