De weg naar Nando

 

Als onderdeel van de restauratie van het dorp Nando worden delen van de oude heuvelopwaarts weg gerenoveerd om het mogelijk te maken materiaal naar de site te brengen. In de afgelopen tien jaar is de weg bijna helemaal weggespoeld door de regen. Daarom moest het vervoer van materiaal, hout en voedsel worden gedaan door mensen en ezels.

Bij de constructie van deze verharde weg waren ongeveer zestig mensen betrokken en onze plaatselijke organisatie ADI (Association Dogon Initiative) organiseert het werk en zorgt voor alle technische instructies. Dit werk faciliteert het transport van materialen waardoor de restauratie van de moskee mogelijk wordt.

De renovatie begint met het hakken en verzamelen van de stenen die nodig zijn voor het opsluitingen aan de zijkanten van de weg. De tweede stap vormt de aanvoer van rode aarde, gravel en cement om de stenen op de hellende vlakken te fixeren Het plaveien van de weg met stenen was nodig om verdere schade tijdens de hevige regens te voorkomen. Ieder jaar wordt door de plaatselijke bevolking een deel van de weg aangelegd.