Pompe Bleue Mali: Waterzekerheid in de Dogon

IMG_2254

Link naar fotoalbum over de Pompe Bleue Mali

Als je vragen hebt of goede ideeën die dit initiatief kunnen verbeteren, bel of mail dan naar de Stichting Dogon Onderwijs: pompebleuemali@dogononderwijs.nl
Contactpersoon is Jan Joost Peskens/Stichting Dogon Onderwijs, 06 41821105

Direct doneren kan ook:
Naar Stichting Dogon Onderwijs: IBAN NL27INGB0004538261

Vermeld opdeoverschrijving ‘Pompe Bleue Mali’ dan wordt jouw donatie voor 100% gebruikt voor het waterproject in de Dogon.

Het probleem van kapotte pompen

In de Dogon zijn er duizenden putten en pompen. Het is bijna de enige drinkwatervoorziening in een droog gebied van ongeveer 1500 km2 waar 400.000 mensen wonen. Ongeveer 60% van de putten en pompen geeft geen water. Ze zijn verdroogd of de pomp is stuk.

Veel putten en pompen zijn geschonken door NGO’s die na het slaan van de put uit beeld verdwenen zijn. Het beheer van de pomp of put is niet geregeld en er is geen geld voor reparatie. Het gevolg is dat niemand verantwoordelijk wil zijn voor het onderhoud of de reparatie.
Over het algemeen geven NGO’s liever een nieuwe put dan dat zij de bestaande putten onderhouden.

Wij willen een duurzame watervoorziening in de Dogon. Een watervoorziening die in stand gehouden wordt door de lokale gemeenschappen. Als de watervoorziening kapot is moet er geld en vakmanschap zijn om de put of pomp te herstellen. De dorpen kopen de pomp en de mensen betalen een klein bedrag voor het water waardoor de dorpen zelf het eigendom en het beheer van de pomp hebben.

DSC01367

DSC01377        DSC01372        DSC01367

De degelijke Blue Pump

De ‘Blue Pump’ (www.fairwater.org) is een Nederlandse handpomp waaraan lang ontwikkeld is om de pomp eenvoudig, robuust en handzaam te maken. De Blue Pump is driemaal beter dan de gebruikelijke pompen in Mali: duurzamer, lichter in gebruik en een betere service. In de meeste gevallen kan de Blue Pump geplaatst worden in een bestaande put of als vervanging dienen van een kapotte pomp. Er hoeft dan niet opnieuw gegraven of geboord te worden. De Blue Pump is in aanschaf iets duurder maar op termijn goedkoper. Wij hebben het idee dat met de Blue Pump het project van Waterzekerheid in de Dogon uitvoerbaar en betaalbaar is. Als er veel blauwe pompen geplaatst worden is er sprake van een blauwe golf en daar zijn wij op uit.

Betalen voor pomp en water

Een belangrijk element in ons plan is dat we de pomp niet schenken maar dat het dorp of de gemeenschap de pomp koopt en in een termijn van 10 jaar afbetaalt. De pomp wordt geleverd met een onderhoudscontract. Het dorp is daadwerkelijk eigenaar van de pomp en is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud.

Op dit moment wordt in Sangha, dat midden in de Dogon ligt, een technisch lyceum gebouwd. Alle betrokkenen van ouders tot het Ministerie van Onderwijs, zijn het er over eens dat het een lyceum moet worden waar praktisch onderwijs gegeven wordt in vaardigheden waaraan in de regio behoefte is. Op dit lyceum worden leerlingen opgeleid in de techniek van de Blue Pump en in het ondernemerschap om een Blue Pump bedrijfje te starten en te runnen. Als de blauwe golf op gang komt hebben zij direct werk.

De watergebruiker moet dus gaan betalen voor het water. Dat is nieuw maar komt steeds meer voor in Mali. De maximum prijs van het water is 10 Cfa (1,5 eurocent) voor 10 liter en die prijs wordt door de overheid bepaald. Met het geld dat wordt opgehaald, wordt in het dorp een fonds gevormd waaruit de pomp kan worden afbetaald en onderhouden. Daarnaast heeft de waterman die aan de pomp het geld int, een inkomen en kan er gespaard worden voor nog een pomp. De mensen moeten dus weliswaar betalen maar het geld komt rechtstreeks ten goede aan de dorpsgemeenschap.

IMG_1621

Een voorzichtig rekensommetje:

– Een Blue Pump kost inclusief vervoer en installeren, ongeveer 3000 euro en wordt verkocht aan de dorpen voor 2000 euro.
– Een pomp dient een gemeenschap van 200 mensen die per persoon per dag ongeveer 15 liter water afnemen. Dat is ongeveer 1 miljoen liter water per jaar.
– Per jaar kan hiermee ongeveer 1600 euro opgehaald worden.
– De waterman verdient 600 euro per jaar. Het onderhoudscontract kost 100 euro per jaar. De pomp wordt in 10 jaar afbetaald; dat is 200 euro per jaar. Blijft er ca 700 euro per jaar over. Na 3 jaar is er dus voldoende geld om nog een pomp te kopen.

De dorpen zijn de baas

In de dorpen wordt een organisatie of watercommitee opgericht die het beheer en de financieën van de watervoorziening regelt. Een kleine overkoepelende organisatie kan de watercommitees faciliteren. Samen met de dorpen zullen wij de informatievoorziening, het onderhoudscontract en het financieel beheer verder uitwerken. Wij maken gebruik van de kennis en contacten die de Stichting FairWater in West Afrika heeft, bijvoorbeeld in Burkina Fasso.

Zo’n zelfvoorzienend systeem dat helemaal door een dorp zelf wordt beheerd, staat ons voor ogen. Met onze langdurige ervaring met watervoorziening in de Dogon, denken wij dat het gaat werken en dat de waterzekerheid daardoor veel groter zal worden. Dat is vooral een werkverlichting voor de hardwerkende vrouwen en kinderen die ook voor het water moeten zorgen. Het komt ook ten goede aan de hygiëne omdat het gesloten putten zijn die niet vervuild worden door vuil dat bij het waterhalen in de put terecht komt.
De dorpsgemeenschap wordt verantwoordelijk voor de watervoorziening en kan daar zelfs wat geld aan overhouden voor andere (sociale) projecten.

IMG_1627 IMG_2038

500 pompen in 10 jaar

Het waterprobleem in de Dogon is groot. De bevolking groeit. Zonder waterzekerheid zal niet iedereen in de Dogon willen blijven wonen. Onze ambities zijn daarom groot. Niet een paar pompen maar 100 pompen in 5 jaar en 500 pompen in 10 jaar. Voordat het systeem zich zelf kan bedruipen, is er wel geld nodig voor bijvoorbeeld de aanschaf en het transport van de eerste pompen; voor het opzetten van een opleiding voor de installatiebedrijfjes en voor begeleiding en voorlichting.

– Aanschaf en transport van 100 blauwe pompen *)
– Faciliterend bureau en onderdelen magazijn
– Vormgeven aan het onderwijs in pomtechniek en ondernemen
– Voorlichting, begeleiding en financiële controle
– Expertise uit de regio en uit Nederland
Totaal voor 5 jaar
per jaar 200.000
25.000
25.000
25.000
25.000
300.000
60.000 euro
*) Een pomp kost 3000 maar in deze 5 jaar wordt al 100.000 euro afgelost en dat is bij de investering verrekend.

Ondanks onze ervaring en oriëntatie op deze nieuwe manier van watervoorziening, blijft er een mate van onzekerheid. Meer zekerheid is er alleen te krijgen door te beginnen. De eerste 5 pompen zijn al in Mali. Net als de Blue Pump zullen we de organisatie ontwikkelen totdat het werkelijk duurzaam is en functioneert zonder hulp van buiten.

Donatie met een vliegwieleffect

Het is niet een project dat je even binnen een jaar aftrond. Juist niet. Voor de duurzaamheid van het project is het van belang dat er voldoende kennis is en dat het goed verankerd is in de organisatie van de lokale gemeenschap. Pas dank an het aantal pompen groeien van enkelen in het eerste jaar naar honderden in de jaren die er op volgen.

Daarvoor hebben we sponsoren nodig: sponsoren die geïnteresseerd zijn in een nieuwe en uitdagende vorm van ontwikkelingshulp waarin het ondernemersschap van de lokale bevolking centraal staat.

Met elke 3000 euro die gedoneerd wordt, kan door de lokale organisatie in Mali één pomp geplaatst worden.
Die 3000 euro heeft een vliegwieleffect. Uit de inkomsten van de verkoop van water stroomt weer geld terug in de kas en daar kunnen weer nieuwe pompen van gekocht worden.
Wat je met jouw bijdrage bereikt is:
– Je maakt de start van de Pompe Bleue Mali in de Dogon mogelijk
– Je draagt bij aan het vliegwieleffect dat meer pompen en meer werkgelegenheid oplevert

IMG_2196

CONTACT

Pompe Bleue Mali is een initiatief van Stichting Dogon Onderwijs en Stichting Bloemendaal Dogon en bouwt voort op de kennis en ervaring van de stichting FairWater die de pomp en het distributienetwerk heeft ontwikkeld. In Mali is er al een deskundig en gemotiveerd team van de Association Dogon Initiatives dat het werk uitvoert.
Wij streven er naar dat er een aparte organisatie komt met een eigen bankrekening, die zich helemaal richt op de plaatsing van Blue Pumps. Daarme hopen we dat andere NGO’s in de regio zich bij het initiatief van de blauwe golf aansluiten zodat er op steeds meer plaatsen een uniforme en duurzame watervoorziening en watertechnische bedrijfjes komen.

Als je vragen hebt of goede ideeën die dit initiatief kunnen verbeteren, bel of mail dan naar de Stichting Dogon Onderwijs: pompebleuemali@dogononderwijs.nl
Contactpersoon is Jan Joost Peskens/Stichting Dogon Onderwijs, 06 41821105

Direct doneren kan ook:
Naar Stichting Dogon Onderwijs: IBAN NL27INGB0004538261

Vermeld opdeoverschrijving ‘Pompe Bleue Mali’ dan wordt jouw donatie voor 100% gebruikt voor het waterproject in de Dogon.

FairWater

The Blue Pump is ontwikkeld door Paul van Beers van FairWater en wordt gemaakt door Boode BV. Boode is een van de wereldleiders in de fabricage van ‘high quality PVC water well casing and screen systems’. Boode maakt de blauwe pomp sinds 2010 en heeft ook een betrouwbaar distributie netwerk opgezet. Er zijn al meer dan 1000 blauwe pompen geplaatst die veilig drinkwater leveren voor meer dan 500.000 mensen in 12 Afrikaanse landen.
FairWater is een in Nederland geregistreerde Stichting voor Sociaal Ondernemen en heeft zijn zetel in Amsterdam.