Training, bewustwording van de bevolking

Dit project is nauw gelieerd aan de programma’s van de vrouwengroepen en het onderwijs.

  • We informeren de bevolking over de landerosie, de oorzaken, de oplossingen en introduceren van nieuwe technieken
  • We leren vrouwen bomen opkweken, verzorgen en planten
  • We leren vrouwen en mannen duurzaam bomen te snoeien (voor hun houtbehoefte) en het belang van beschermen van jongen boompjes op hun land (RNA-methode)
  • We geven training aan agro-animateurs (nieuwe technieken, zoals boomaanplant, compost maken, micro-dosering, wisselteelt), en zij zullen die dit verder uitdragen in hun dorpen. Tot dusver kwamen trainers om les te geven; dat wordt gezien de veiligheidssituatie steeds moeilijker. Nu worden medewerkers van ADI getraind, opdat zij hun kennis en ervaring kunnen doorgeven.
  • We instrueren de 50 families per jaar die de waterboxxen lenen over de aanplant van bomen en hun mogelijkheden
  • Schooltuinen: ADI stimuleert de dorpen en de bevolking daar waar zij scholen hebben gebouwd, om ook schooltuinen aan te leggen en bomen te planten op het schoolterrein. Dit is een prachtig initiatief waar we graag bij aansluiten. We zijn in augustus 2014 gestart met de school van Tanouan Ibi. Inmiddels zijn er 21 schooltuinen aangelegd.

 

GWI_mensen