Nombori

Nombori is een prachtig dorp dat ligt strak tegen de rotswand, het dorpje heeft een klein cultureel centrum en in het verleden was het dorp zeer geliefd bij de toeristen.

Het mooiste deel van het dorp dat strak tegen de rondswand was gelegen is helaas een beetje in verval geraakt en de meeste huizen zijn verlaten. Iets verder onderaan
de helling wonen nu de meeste mensen. Nombori is zeer moeilijk bereikbaar door de beslotenheid van grote zandheuvels en de waterpartijen langs de rotswand. Met
ezelkarretjes lopen de mensen om hoog en omlaag naar de akkers. Bij het dorp zelf is nog maar heel beperkt landbouw mogelijk wand de meeste vruchtbare gronden
zijn verdwenen onder het stuifzand.

De school van Nombori is in samenwerking met stichting Dogon Bloemendaal gerealiseerd. Het was de wens van de gemeenschap waar al lang een goede lagere 6
klassige school stond om ook het vervolgonderwijs de 2e cyclus, groep 7,8,9 te gaan organiseren in het Dorp. Aanvankelijk zou de school van gehakte stenen worden
gerealiseerd, maar in overleg met het dorp is er uiteindelijk gekozen voor een betonstenen model. De moeilijke aanvoer van het materieel heeft ervoor gezorgd dat de
realisatie langer heeft geduurd dan gedacht maar nu het gebouw er staat wordt er al goed gebruik van gemaakt. Er zijn bij aanvang een directeur, een leraar en een
stagiaire om de kleine 90 leerlingen les te geven.