Bestuur

Het bestuur van de stichting Partners Pays-Dogon bestaat uit  Jurriaan van Stigt (voorzitter), Alexander Kleijngeld (penningmeester), Liesbeth Spigt en Bart Duvekot.
Er zijn taakgroepen geformeerd voor scholenbouw, onderwijsvernieuwing, vrouwengroepen, cultuurbehoud, watervoorziening en woestijnvergroening. Onder leiding van een projectleider werken de leden van deze taakgroepen in nauw overleg met ADI aan de uitvoering van de projecten. De leden van de taakgroepen werken onderling veel samen omdat volgens de missie van Partners Pays-Dogon de vaak langlopende projecten onderlinge raakvelden hebben:

Geen lokale metselaars zonder goed technisch onderwijs” is een van de vele voorbeelden hiervan.

Het team incl. het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, professionals, en experts en per 1 februari 2020 een parttime directeur; Marleen van Duijnhoven ( 0.3 fte).

Door de groei van de organisatie ADI in Mali en de daar geformuleerde vraag om te professionaliseren om nog beter de projecten te kunnen organiseren en te leiden is er een subsidie van 2 jaar aangevraagd met een consortium bij Nuffic. Deze aanvraag omvat meerdere programmaonderdelen die het mede noodzakelijk hebben gemaakt om de komende twee jaar intensievere ondersteuning te leveren aan ADI, maar ook om PPD verder te organiseren. Tea Kufrin zal in dienst van LEVS architecten blijven ( en 0.3 fte blijven werken voor de stichting) Komende periode zal tevens gebruikt worden om de principes van Good Governance, een bestuursreglement en een directiereglement op elkaar af te stemmen waarin  “pas toe en leg uit” zal worden uitgewerkt. Hierin zullen onder andere het vergoedingenbeleid en transparantie ten aaanzien van eventuele belangenverstrengeling worden vastgelegd. In het kader van het Nufficproject zal de stichting gebruik maken van betaalde experts, dat is onderdeel van de subsidieverlening.

Partners Pays-Dogon is erkend als ANBI stichting onder het nummer ANBI: RSIN 812175554

De volledige jaarrekening 2021 is hier te vinden en is dit jaar opgesteld door accountantskantoor Atripel te Den Haag.