Vrouwen

Het is april en de oogst van de meeste vrouwentuinen wordt nu binnengehaald. De tuinen die we een paar jaar geleden gestart zijn, zijn een groot succes en zorgen niet alleen voor extra voedsel en mogelijkheden voor verkoop maar ook voor broodnodige diversiteit in de maaltijden van de vrouwen en hun gezinnen. ‘Er zijn nu ook groepen jongeren en mannen die zich bij ons melden’, aldus Amakene Douyon, coördinator van epicentrum Koundou. ‘Ze zien wat de vrouwen presteren en willen nu ook zelf starten met collectieve tuinen’.

De vrouwentuinen zijn slechts één voorbeeld van de ondersteuning die ADI biedt aan vrouwengroepen in Pays Dogon. Naast leiderschapstraining, trainingen op het terrein van gezondheid, alfabetisering, kleermakerij en zeepmaken groeit ook het micokredietprogramma van ADI nog steeds. In 2019 werden drie nieuwe partnerschappen getekend, met vrouwengroepen in Intemini, Yenouberé (Sangha) en  Orsongo (Kany). 7175 vrouwen nemen deel aan het microkredietprogramma dat het afgelopen jaar groeide met € 10.000. In totaal wordt er binnen het programma nu € 181.608 aan kredieten verstrekt. Om de vrouwengroepen rond het nieuwe epicentrum Wadouba nog beter van dienst te zijn wordt, met hulp van de Contribute Foundation, een nieuw leer- en ontmoetingscentrum gebouwd met daarbij een nieuwe vrouwentuin. Dankzij een mooie donatie van de Wereldwinkel Heemstede kan dit jaar een extra zeepmakerij gestart worden en kunnen we wederom een van de vrouwengroepen voorzien van een uienhuisje waardoor zij hun uien, na enige bewaartijd, voor een hogere prijs kunnen verkopen.