Nieuw team: Gezondheid

Het team Gezondheid is versterkt met Paulanha van den Berg en Alice Jeltes, beiden waren in het verleden al betrokken bij de Stichting Bloemendaal-Dogon.

Corona

Kort na hun aantreden kreeg ook Mali te maken met Corona. ADI (Association Dogon Initiative) liet weten dat er dringend voorlichting nodig was en een behoefte aan grote hoeveelheden vloeibare zeep en desinfecteermiddel. ADI heeft toen razendsnel een voorlichtings- en distributieplan opgesteld en heeft gevraagd of Partners Pays Dogon deze middelen kan financieren. Dit was een noodgeval, dat vraagt om grote snelheid. Geld ophalen bij fondsen kost veel tijd en die hadden wij niet. Een eerste actie van het team Gezondheid was om de Bloemendaalse donateurs een extra bijdrage te vragen om deze pandemie te bestrijden. Onze trouwe donateurs brachten een prachtig bedrag bij elkaar van €6.000,-. Wilde Ganzen reageerde bliksemsnel op een aanvraag en droeg € 10.000 bij. Bij de J.C. Ruigrok Stichting is ook een aanvraag ingediend om de uitbreiding van Corona te beperken door de distributie van sanitatiekits en het voorlichtingsprogramma uit te breiden. Het bestuur heeft fantastisch gereageerd en een gift van €3.000,- toegezegd. Een groots gebaar!

Muskietennetten

In Pays Dogon is, zoals overal in Afrika, malaria een groot probleem. De overheid deelt weliswaar eens in de vijf jaar muskietennetten uit, maar dat is veel te weinig. Met name zwangere vrouwen en kinderen onder vijf jaar zijn extra kwetsbaar voor malaria. De complicaties en sterftecijfers liggen bij hen veel hoger dan bij andere delen van de bevolking. Een aanvraag bij het Van der Voort van Zijp Fonds voor geïmpregneerde muskietennetten leverde een mooie bijdrage van €1.100,- op. Er zijn aanvragen gedaan bij andere fondsen. Helaas kunnen veel instanties momenteel geen financiële hulp verlenen, omdat er door de Corona-omstandigheden, geen inkomsten zijn.

Medische apparatuur

In het ziekenhuis van Sangha wordt in overleg met ADI momenteel bestudeerd welke nieuwe echo-apparatuur daar nodig is. Een volgende fundraising door het team Gezondheid zal daarop gericht zijn.