Succes van ADI bij het fonds Medicus Mundi

Een van de doelstellingen van PPD en de trainingen van de komende 2 jaar met het programma DJAM is om het team nieuwe “tools” te leren zoals bijvoorbeeld het zelf, naast het nemen van initiatief, ook andere bronnen zoals de overheid en andere fondsen aan te schrijven om een bredere financiële basis te creëren. Het team onder leiding van Saidou Teme en Boureima Dara heeft succes geboekt bij een aanvraag bij het Spaanse fonds Medicus Mundi, dit in samenwerking met het ziekenhuis van Sangha. Het is een breed gezondheids- en voorlichtingsprogramma en sluit mooi aan bij de al lopende activiteiten van ADI en PPD. Een behoorlijk deel is ook de benodigde voedselhulp voor met name een deel van de vluchtelingen uit de vlakte. Het programma moet de komende twee jaar worden gerealiseerd.