Erfgoedlocaties documenteren

Vier medewerkers van de afdeling Cultuur van ADI hebben, samen met de Mission Culturelle de Bandiagara, eind 2023 een training gevolgd van de American Society of Overseas Research (ASOR). Deze organisatie ondersteunt wereldwijd met het in kaart brengen en documenteren van belangrijke cultureel erfgoed locaties. ASOR leert de deelnemers in verschillende landen om te gaan met een documentatiesysteem. ADI ontving een financiële ondersteuning en materiaal om een eigen database te ontwikkelen. Twee medewerkers van ASOR bezochten in maart Bamako en hadden daar verschillende ontmoetingen met Boureima Teme, coördinator van het cultuurprogramma van ADI. De samenwerking met ASOR krijgt dit jaar een vervolg. ADI ontvangt van ASOR de benodigde ondersteuning om 75 erfgoedprojecten, die in aanmerking komen voor bescherming, uitgebreid te documenteren.