Project DJAM

Onder de naam ‘Projet DJAM’ werkt Partners Pays-Dogon sinds januari 2020 samen met diverse partners aan een versterking van de voedselzekerheid in Pays- Dogon. Het project bestaat uit vier nauw gerelateerde onderdelen:
1) de uitbreiding van het Lycée Professionnel Sangha (LPS) met opleidingen in landbouw en water/irrigatie;
2) het versterken van de capaciteit van de teams van zowel ADI als LPS
3) de ontwikkeling en uitvoering van een train-de-trainers programma in landbouw en irrigatie gericht op vrouwengroepen in Pays-Dogon en
4) video research en de ontwikkeling van een online leerplatform.

Projet DJAM heeft in het eerste jaar 2020 veel in gang gezet. Samen met partners Maastricht School of Management , CINOP en landbouwhogeschool IPR/IFRA en het Malinese Ministerie van Onderwijs wordt momenteel gewerkt aan nieuwe curricula voor de LPS. Het team van ADI heeft in 2020 jaar diverse trainingen gehad van onze Malinese partner Delta C die gespecialiseerd is in het begeleiden en coachen van non-gouvernementele organisaties. Partner Viewpoint Producties verzorgde de training aan het lokale productieteam van Yamarou Photo die het gehele project volgt met video- en fotocamera. Werk dat de basis vormt voor een online leerplatform dat straks vrij en via mobiel toegankelijk zal zijn.

In 2021, het tweede jaarProjet DJAM, staat er nog genoeg op het programma. De medewerkers van de vier epicentra van ADI zijn vorige maand begonnen met hun train-de-trainers programma. Hierbij krijgen zij steeds een week les in praktische landbouw en geven zij twee weken later dezelfde kennis door aan de vrouwengroepen waarmee zij samenwerken. Een werkwijze die wij de komende jaren verder zullen doorvoeren en blijven ontwikkelen. Bij de LPS zijn nieuwe klaslokalen gebouwd, is een onderwijstuin aangelegd en worden, zodra het curriculum klaar is, nieuwe docenten aangesteld zodat de opleidingen landbouw en water/irrigatie in oktober dit jaar van start kunnen. Partners MSM, CINOP en IPR/IFRA zullen daarbij zowel docenten als leiding van de school trainen op vakinhoud en zaken als kwaliteitsbeleid, ondernemerschap en competentiegericht onderwijs. Voor ADI tot slot staan er dit jaar ook nog de bouw van een nieuwe epicentrum in Sangha en de bouw van een kantoor annex- leer/werkcentrum op het programma. Project DJAM wordt uitgevoerd met ondersteuning van Nuffic en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vormt een belangrijke eerste stap in de verdere ontwikkeling van landbouw en voedselverwerkende activiteiten in Pays-Dogon. Het project is speciaal gericht op het trainen en begeleiden van vrouwen en jongeren met het doel hen de praktische tools te geven om middels lokale voedselproductie- en verwerking in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.