Waterdammen en de toekomst

Water is en blijft de basis van het bestaan en het blijft een lastige materie. Er zijn de afgelopen jaren geen nieuwe dammen meer gerealiseerd maar we  komen wel op diverse plekken dammen tegen die maar matig werken omdat er lekkages zijn. Een van onze belangrijkste lokale partners Seydou Nantoume heeft zijn investeringen verlegd van het bouwen van scholen naar dammen. Op zijn verzoek hebben we een aantal dammen met problemen bezocht en geïnventariseerd wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn.

Bij Bongo houdt een kleine dam van circa 10 meter hoog het water tegen in een ongeveer 1 kilometer lang bassin met een breedte variërend van 20 tot 50 meter.

In Wadouba lekken een tweetal ongeveer 10 jaar oude dammen. Het ruim 1,5 kilometer lange bassin stond in september nog helemaal vol toen het nog regende. Maar half november is het al bijna helemaal leeg.

In Kamba is een bijna 300 meter lange dam die is gerepareerd door er over de hele lengte een wand voor te metselen en hier beton tussen te storten.  Een hele operatie die ongeveer €60.000,-  kostte. Er achter ligt een heel groot waterbassin dt van groot belang is voor een aantal dorpen.

 

Wij hopen volgend jaar een Nederlandse expert mee te nemen om op basis van alle foto’s en de dan leegstaande dammen een plan van aanpak te maken voor deze en nog veel ander dammen.