Volgende stappen voor het Praktijklyceum

In september is er een bijeenkomst geweest met het hoofd professioneel onderwijs (vakonderwijs) en de secretaris generaal van het ministerie in Bamako over de toekomst van de school in Sangha. Het ministerie is zeer tevreden met de school maar ziet ook nog wel de uitdagingen om het onderwijs te verbeteren. Hoe kunnen er meer praktijklessen komen ten opzichte van de theorie. Het vinden van geschikte praktijkleraren is heel lastig en ook het maken van de curriculums die werkelijk vernieuwend zijn is voor het ministerie een lastige opgave. De overheid wil in 2020 ook de vakken landbouw en water op de school introduceren maar heeft ook hiervoor nog geen goed curriculum. Het aanbod van PPD en ADI om dit gezamenlijk met het ministerie te gaan ontwikkelen kan op steun rekenen van de overheid. Het aannemen van mensen uit de praktijk die geen lesbevoegdheid hebben naast een theoriedocent zien zij ook als een goede oplossing maar de twijfel is hoe dat moet worden gerealiseerd. We gaan uit elkaar met de toezegging dat wij gaan onderzoeken hoe wij hiervoor de financieel middelen en kennis kunnen verzamelen en spreken af dat we voor het einde van het jaar via ADI met een voorstel zullen komen.  Het goede nieuws is natuurlijk dat we in 2020 aan de slag gaan met 4 curriculums en dat er ook veel werk te doen is om de school verder uit te bouwen en de “tuin “ gereed te maken voor het landbouwonderwijs.