“Drink water, geef water” met Marie Stella Maris!

Partners Pays Dogon heeft een groot bedrag gekregen uit het fonds van Marie Stella Maris (‘drink water, geef water’) voor 12 watertorens met zonne- pompen in het land van de Dogon. Water is in delen van de Dogon een nijpend probleem, te meer omdat er door de spanningen tussen Peul en Dogon, minder productie is op de akkers in de vlakte. De Dogon zijn daarom meer afhankelijk van de opbrengst van akkers en tuinen dicht bij de rotswand en daar is water voor nodig.

ADI is gestart met twee proeftorens in Koundu en Tyougu. Beide dorpen onder aan de rotswand. De proeflocaties zijn in maart voorbereid door Jan Joost en het water team van ADI. In beide dorpen bleek geen waterpunt beschikbaar dat voldoende water geeft voor een grote installatie. Begin mei is men begonnen met het graven van nieuwe putten en zodra die klaar zijn wordt de toren gebouwd. Ondanks de grote hitte van het moment, werkt het team er hard aan om de basis voor het regenseizoen klaar te hebben.

De watertoren wordt gebouwd van onze geperste leemstenen. In de toren komt een stalen vat dat lokaal gemaakt wordt. De zonnepanelen komen op een dak dat tevens schaduw biedt boven het waterpunt. Bij het waterpunt kan eventueel een kiosk gebouwd worden waar men de mobiele telefoon kan opladen en waar koud water te koop is. Het is een nieuw concept en we zijn erg benieuwd hoe dat in de praktijk uitpakt. We hopen snel hier meer over te kunnen vertellen.