Schooltuinen

Met hulp van het J.C Ruigrokfonds, PKN Bloemendaal / Overveen en de Charity Stichting Rob Beers is begonnen met het opzetten van schooltuinen. Die sluiten rechtstreeks aan op het vraaggestuurde onderwijs dat in de scholen wordt gegeven, en waarvoor de training voor PPD wordt ondersteund. Spelenderwijs wordt het verbouwen van diverse groenten en fruit onderdeel van het onderwijs. Het gaat om het plezier van het zaaien, zien groeien van de planten, de schoonheid ervan en dat je iets doet dat resultaat oplevert. De schooltuinen staan niet op zichzelf, zij zijn onderdeel van een reeks van dorpstuinen, kwekerijen, vrouwentuinen (market gardens), die aansluiten op de traditionele landbouw. Ze zijn zo een klein, maar onmisbaar schakeltje in de totstandkoming van de Groene Woestijn: wat de kinderen leren over planten, kweken, onderhouden, oogsten, composteren, water, komt te pas als het gaat om het creëren van een groene en gezonde leefomgeving in hun eigen Pays Dogon.

Er zijn inmiddels vijf schooltuinen gerealiseerd, en een enthousiaste leraar houdt de kinderen bij de les.

De keuze voor onze nieuwe naam was goed: nieuwe partners voegen zich bij ons. Op de werkvelden Vrouwen en Groene Woestijn werken we nu samen met de Turing Foundation en Wilde Ganzen, die financiële ondersteuning geven aan acht ‘deelprojecten’  –  de aanhalingstekens staan er omdat ze weliswaar apart gedefinieerd zijn, maar samenhangen in hun bijdrage aan een gezonde omgeving. Het gaat om vrouwentuinen (market gardens), schooltuinen, houtbesparende fornuizen, pompen bij kwekerijen, training in groene technieken, boerenbomen, boszones en duinvastlegging. Samen met ADI voeren de mensen in het Pays Dogon deze projecten uit; zij zijn eigenaar.