Noodhulpactie

Nood breekt wet. Het is niet ons reguliere werk om voedsel uit te delen maar dit keer was er geen andere optie. In mei dit jaar werden de vier dorpen Ibi Kara, Boutingué, Inriwin en Gorogonou slachtoffer van een aanval door Peulrebellen. Huizen en bezittingen werden in brand gestoken en zo’n duizend mannen, vrouwen en kinderen werden gedwongen een veilig heenkomen te zoeken bij familieleden. Voor ADI reden om direct in actie te komen want veel van de ontheemde vrouwen zijn lid van het vrouwenprogramma van ADI. We konden hen niet in de kou laten staan.

In juni werden de ontheemde gezinnen bezocht. Het team van ADI deelde muskietennetten en WakaWaka lampen uit en maakte een inventarisatie van de benodigde eerste levensbehoeften. Naast gebrek aan kleding, water en geld voor medische zorg stond een ding meteen vast: zonder voedselhulp zouden de gezinnen, met gemiddeld zo’n zes tot acht kinderen, de komende maanden niet overleven. De eigen voorraden waren in vlammen opgegaan, de regentijd moest nog beginnen en de oogsttijd was nog ver weg. In razend tempo werd vervolgens een grote distributieactie op touw gezet. Geen eenvoudige opdracht voor ADI want waar haal je opeens zoveel gierst vandaan en hoe krijg je het, in een redelijk onveilige situatie, op de plaats van bestemming en zonder chaos uitgedeeld? In overleg en samenwerking met de lokale burgemeesters werd op 18 juli een eerste distributieronde georganiseerd voor 1003 ontheemden. Een maand later op 19 augustus volgde tweede ronde en in september een derde in de hoop dat de gezinnen daarmee door de moeilijkste periode heen zijn en terug kunnen keren naar hun dorpen. Wat dit laatste betreft zijn de laatste berichten positief. De veiligheidssituatie lijkt verbeterd en de eerste mannelijke gezinsleden zijn al teruggekeerd en gestart met wederopbouwwerkzaamheden.

Wilt u een handje helpen? De kosten van de – naar wij hopen – laatste distributieronde bedragen € 3,- per persoon. ADI kan uw hulp dus nog gebruiken om in totaal voor € 3000 aan voedsel te verspreiden. U kunt ons helpen met een donatie via https://partnerspaysdogon.nl/nl/steun-ons/ o.v.v. noodhulpactie Ibi.