Nieuwe kansen voor de Blauwe Pomp

Er is in 2017 slechts één Blauwe Pomp geplaatst. Dat is natuurlijk minder dan verwacht. Een normale NGO zou er misschien wel 100 hebben kunnen plaatsen: plaatsen en wegwezen. Maar voor ons is waterzekerheid belangrijker dan het geplande aantal halen en dus willen we weten wat het plaatsen in de weg staat. Er zijn veel gesprekken met dorpen geweest. Ze vinden de Blauwe Pomp te duur. En gelijk hebben ze. Een dorp mag van de overheid verlangen dat die voor de watervoorziening zorgt. Alleen als de nood hoog is en de overheid in gebreke blijft kan het kopen van een pomp een optie zijn. Dat is in de vlakte zo. Het water is daar extreem diep en een boorgat levert maar weinig water. Ze hebben van de Blauwe Pomp een wonder verwacht maar ook de Blauwe Pomp kan geen water leveren als het er niet is. De dorpen zijn wel bereid om te betalen voor water van een pomp op zonne- panelen. Die levert veel water (als er tenminste water in het boorgat is) zonder handkracht. Een watertoren met verschillende distributie punten en een motor op zonne-energie is ook een modernere watervoorziening en er zijn NGO’s die zo’n toren willen plaatsen. Daar komt bij dat de dorpen in de vlakte groeien en dat de Blauwe pomp weliswaar goed water levert maar niet genoeg voor een heel dorp.

Er is in november veel gepraat met alle betrokkenen over een effectievere aanpak. Dat heeft opgeleverd dat wij ons meer inzetten voor dorpen om het waterprobleem in kaart te brengen en om praktische oplossingen aan te dragen.  In veel gevallen zal een watertoren ook de betere oplossing zijn en kunnen we contacten leggen met NGO’s die daarvoor kunnen zorgen. Daarnaast blijft er voldoende ruimte voor de Blauwe Pomp op plekken waar goed drinkwater nodig is en waar te weinig mensen wonen om een investering in een watertoren rendabel te maken.

ADI werkt de nieuwe werkwijze uit en gaat daarover in overleg met de gemeenten en de directeur van het waterleidingsbedrijf. Dat moet het project een nieuw leven geven gefundeerd op meer inzicht in het grote probleem van de watervoorziening in de Dogon.