Trainingsprogramma’s voor leerkrachten

Elk jaar wordt in januari een training gegeven aan leraren van scholen in Pays Dogon. Eerst aan een geselecteerde groep van excellente leraren die al een aantal jaren werkt met l‘AMI.  Dit vraagt van de leraar speciale vaardigheden: kinderen initiatieven laten nemen, actief taal laten gebruiken, zelf vragen stellen. De excellente leraren laten zien hoe hun aanpak in de praktijk al resultaat heeft. We noemen hen ‘Ami Baranè´, het Dogonwoord voor ‘helper, vriend van l’AMI’.

Drie dagen lang wisselen ze met elkaar ervaringen uit en geven elkaar adviezen over problemen, die ze tegenkomen. Ze krijgen een intensieve bijscholing van de Nederlandse deskundigen van Stichting Taalvorming en hun Malinese collega’s. Vervolgens geven de Baranè’s hun kennis door aan een nieuwe groep collega’s, leraren die starten met l’AMI. Samen met hun Nederlandse trainers maken ze daarvoor ze een aangepast programma in het tweede deel van de training. In de cursus bereiden leraren samen hun lessen voor. Ze oefenen hoe deze werkwijze te integreren in het voorgeschreven curriculum van het Ministerie van Onderwijs. Ook 15 schoolbegeleiders van het Malinese Ministerie van onderwijs volgen dit proces en krijgen een bijscholing in interactieve werkvormen. De meeste trainingen in Mali worden nog steeds frontaal gegeven. Maar bij deze training zijn er intensieve gesprekken in kleinere groepen en komen interactieve werkvormen en het stimuleren van vragen stellen aan de orde.

De meeste scholen liggen in verafgelegen dorpen. Het uitwisselen en elkaar stimuleren noemen de deelnemers als een grote opbrengst van de cursus.
Elk jaar in het voor en najaar komen de leraren die met l’AMI werken voor een dag bij elkaar in 4 verschillende regio’s. De Baranés bereiden deze bijeenkomsten voor. Elke school krijgt twee keer per jaar bezoek van de schoolbegeleiders om hun vorderingen samen te bespreken.