Tanouan Ibi en de beschikbaarheid van water

Rond de school in Tanouan Ibi staat een hek met daarbinnen kleine ‘waterkisten’ met 200 bomen. Het dorp is goed georganiseerd, ze hebben al een watercomité, zelfs al maakt de huidige watersituatie dat niet  strikt nodig.

Ze hebben de beschikking over twee Indian Mali waterpompen en er is een put die voldoende water levert. Het dorp geeft echter maandelijks 55.000 CFA uit om de India Mali pompen te repareren, maar soms zijn beide pompen stuk en moeten de dorpelingen naar het volgende dorp.

Het is duidelijk dat de mensen voortdurend bezorgd zijn over de mogelijkheid om aan water te komen. De Blauwe Pomp kan een oplossing bieden; het dorp lijkt enthousiast over de mogelijkheid zo spoedig mogelijk twee Blauwe Pompen te kopen en daarmee goedkoper uit te zijn dan voortdurend repareren van de oude pompen. Zij zullen de eerste partners zijn die de Blauwe Pompen kopen en we hebben ze het contract voorgelegd. In september gaat het project van start, nadat het watercomité het contract heeft getekend.

In Sogou Yagem gaan we de tweede pomp plaatsen; ook andere dorpen tonen belangstelling om deze Blauwe pomp te kopen. De Blauwe Pomp is een totaal plan, van opleiden, bedrijfjes, plaatsen in dorpen met een contract en afbetalingsafspraak. De stichting betaalt €1000,- het dorp €2500,- in 5 jaar.